Do początku dokumentu
Captiva
Do poprzedniej stronyDo następnej strony
Strona startowa GMDEZaładuj statyczny spis treściZaładuj dynamiczny spis treściPomoc?

DIAGNOSTYKA

DIAGNOSTYKA UKŁADU

Pomoce diagnostyczne

Jeżeli usterka polegająca na przerywaniu jest ewidentna, postępuj zgodnie ze wskazówkami poniżej.

Wstępne czynności kontrolne

Przed rozpoczęciem czynności opisanych w tej części powinieneś przeprowadzić "Kontrolę diagnostyczną systemu."
Dokonaj dokładnych oględzin. Przegląd taki często prowadzi do skorygowania usterki bez potrzeby wykonywania czynności kontrolnych, co pozwala na zaoszczędzenie cennego czasu. Sprawdź, co następuje:

Tabele kodów usterek

Nie posługuj się tabelami kodów usterek (DTC) w celu usunięcia usterki polegającej na przerywaniu. Usterka musi być aktualna, aby móc ją zlokalizować i ustalić przyczynę.
Nieprawidłowe posługiwanie się tabelami DTC może prowadzić do zbytecznej wymiany części.

Uszkodzone złącza lub instalacja elektryczna

Większość usterek polegających na przerywaniu spowodowana jest uszkodzeniami złączy i instalacji elektrycznej. Dokonaj dokładnego przeglądu obwodów, w których podejrzewasz występowanie przyczyny usterki, sprawdzając co następuje:

Test drogowy

Jeżeli oględziny nie prowadzą do wykrycia przyczyny usterki, można dokonać jazdy kontrolnej pojazdem z podłączonym woltomierzem lub skanerem diagnostycznym do obwodu, w którym podejrzewana jest przyczyna usterki. Nietypowe wskazania woltomierza lub odczyty skanera diagnostycznego wskazują na to, że przyczyna usterki występuje w danym obwodzie.
W przypadku, gdy kod usterki dotyczy obwodu z czujnikiem a nie wykryto problemów z instalacją elektryczną lub złączami, wymienić czujnik.

Układ paliwowy

Niektóre niedomagania polegające na przerywaniu mogą być związane ze złą jakością paliwa. Jeżeli pojazd od czasu do czasu szarpie, gaśnie w nim silnik lub w inny sposób działa niezadowalająco, zadaj klientowi następujące pytania dotyczące tankowania:

Procedura wuczania biegu jałowego

Poniższą procedurę uczenia się biegu jałowego wykonywać należy wtedy, gdy wykonywane będą jedna lub więcej czynności opisanych poniżej:
- wymiana modułu ECM na nowy
- Wymiana nowego korpusu przepustnicy (MTIA, ETC)
- wymiana zaworu IAC na nowy
- usuwanie osadu węglowego z korpusu przepustnicy
- odłączanie zasilania (przewód akumulatora, bezpiecznik ECM, itp.) (tylko ECM firmy Delphi)
 1. Włączyć zapłon.
 2. Zerowanie wartości adaptacyjnych z użyciem skanera diagnostycznego. (tylko MTIA, ETC)
 3. Wyłącz zapłon (pozycja OFF) na 15 sekund.
 4. Włącz zapłon (ZAŁ) na 5 sekund.
 5. Wyłączyć zapłon na 15 sekund. (W systemie Siemens D160 ECM z ETC, wyłączyć zapłon na 35 sekund.)
 6. Uruchom silnik na przełożeniu postojowym/neutralnym (P/N).
 7. Jeżeli samochód wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, włącz hamulec postojowy. Trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na D (jazda) na 1 sekundę, a następnie powróć do pozycji P (Parkowania). (tylko ECM firmy Siemens)
 8. Rozgrzać silnik aż do osiągnięcia przez ciecz chłodzącą temperatury powyżej 85° C (185°F).
 9. Przełącz na A/C ZAŁ na 10 sekund (jeżeli pojazd jest wyposażony w A/C).
 10. Jeżeli samochód wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, włącz hamulec postojowy. Trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na D (jazda) na 10 sekund.
 11. Przełącz na A/C WYŁ na 10 sekund (jeżeli pojazd jest wyposażony w A/C).
 12. Jeśli pojazd wyposażony jest w automatyczną skrzynię biegów, trzymając wciśnięty pedał hamulca, ustaw dźwignię zmiany przełożenia na pozycję parkowania/neutralną.
 13. Wyłącz zapłon (WYŁ). Procedura przyuczania do trybu pracy biegu jałowego jest zakończona.
 14. Odczekać 15 sekund przed ponownym uruchomieniem silnika (tylko Siemens ECM). (W systemie Siemens D160 ECM z ETC, wyłączyć zapłon na 35 sekund.)

Kontrola diagnostyczna systemu

Opis obwodu

Diagnostyczna kontrola systemu stanowi punkt wyjścia w diagnostyce reklamacji związanych z prowadzeniem pojazdu. Przed przystąpieniem do tej czynności dokonaj dokładnych oględzin modułu sterującego pracą silnika (ECM) i sprawdź czy przewody uziemiające silnika i ich złącza są czyste i dobrze przylegają.
Diagnostyczna kontrola systemu to usystematyzowane podejście do identyfikacji problemu powstałego w wyniku niewłaściwego działania elektronicznego układu sterowania silnikiem.

Pomoce diagnostyczne

Przerwa może być spowodowana słabym połączeniem, przetarciem izolacji przewodu lub pęknięciem drutu wewnątrz izolacji. Sprawdź, czy nie ma gdzieś słabego styku i czy wiązka przewodów nie jest uszkodzona. Skontroluj wiązkę przewodów i złączy ECM sprawdzając czy nie ma niewłaściwych połączeń, pękniętych zabezpieczeń, zdeformowanych lub uszkodzonych zacisków, słabego styku przewodów na zaciskach i czy wiązka przewodów nie jest uszkodzona.

Opis testu

Poniższe cyfry oznaczają numery poszczególnych etapów testu wg tablicy diagnostycznej:
 1. Lampowy wskaźnik usterki (MIL) powinien znajdować się w położeniu ZAŁ, podczas gdy zapłon ZAŁ i silnik WYŁ. Jeżeli tak nie jest, przejdź do "Pomoce diagnostyczne".
 2. Sprawdź obwód danych klasy 2 i upewnij się, że ECM jest w stanie przesyłać dane seryjne.
 3. Test ten potwierdza, że ECM jest w stanie sterować MIL i że w obwodzie sterującym MIL nie występuje zwarcie do masy.
 4. Jeżeli nie można uruchomić silnika, patrz "Silnik obraca wałem, ale nie chce pracować" w niniejszej części.
 5. Jeżeli parametr na skanerze diagnostycznym wykracza poza swój typowy zakres, może to być pomocne w zidentyfikowaniu obszaru, w którym występuje usterka.
 6. Niniejszy pojazd wyposażony jest w ECM, w którym zastosowano półprzewodnikowy element elektroniczny (EEPROM), czyli rodzaj pamięci stałej, która może być zapisywana i kasowana. ECM musi zostać zaprogramowany po wymianie. Odnośnie przeprogramowania ECM patrz ostatnia procedura Techline.

Kontrola diagnostyczna systemu

KrokCzynnośćWartościTakNie
1
 1. Przestaw wyłącznik zapłonu na ZAŁ.
 2. Obserwuj lampowy wskaźnik usterki (MIL).
Czy MIL świeci?
-
Przejść do Krok 2
Przejść do "Lampka kontrolna awarii (MIL) nie działa"
2
 1. Ustaw wyłącznik zapłonu w położeniu LOCK.
 2. Podłącz skaner diagnostyczny do złącza łącza danych (DLC).
 3. Przestaw wyłącznik zapłonu na ZAŁ.
 4. Spróbuj wyświetlić dane silnika z modułu sterującego pracą silnika (ECM) za pomocą skanera diagnostycznego.
Czy na wyświetlaczu skanera diagnostycznego ukazane zostają dane silnika z ECM?
-
Przejść do Krok 3
Przejść do Krok 8
3
 1. Posługując się funkcją testowania na wyjściu skanera diagnostycznego, wybierz wskaźnik lampowy MIL i wydaj rozkaz MIL wył.
 2. Obserwuj MIL.
Czy MIL wyłączył się?
-
Przejść do Krok 4
Przejść do "Lampka kontrolna awarii (MIL) świeci stale"
4
Spróbuj uruchomić silnik.
Czy silnik został uruchomiony i pracuje nadal?
-
Przejść do Krok 5
Idź do "Silnik obraca wałem, ale nie chce pracować"
5
Wybierz DISPLAY DTC (wyświetl kody usterek) za pomocą skanera diagnostycznego.
Czy są zachowane jakieś kody usterek (DTC)?
-
Przejść do Krok 6
Przejść do Krok 7
6
Sprawdzić czy wyświetlają się kody DTC P0107, P0108, P0113, P0118, P0122, P0123.
Czy są zachowane dwa lub więcej spośród następujących kodów usterek?
-
Przejdź do "Wywoływanie różnych kodów usterek (DTC) przez czujnik informacji modułu sterującego silnika (ECM)"
Idź do odpowiedniej tabeli DTC
7
Porównaj dane z ECM wyświetlone na skanerze diagnostycznym z typowymi danymi silnika.
Czy wyświetlone wartości są normalne lub zbliżone do wartości typowych?
-
Przejdź do "Diagnostyka sygnałów wyjściowych ECM"
Przejdź do kontroli układu wskazanego elementu.
8
 1. Ustaw wyłącznik zapłonu w położeniu LOCK.
 2. Odłączyć złącze modułu ECM.
 3. Przestaw wyłącznik zapłonu na ZAŁ.
 4. Sprawdź, czy nie ma przerwy, zwarcia do masy lub zwarcia do zasilania w obwodzie danych szeregowych. Sprawdź także, czy nie ma przerwy lub zwarcia do masy w obwodzie zasilania zapłonu (DLC) oraz sprawdź, czy nie ma przerw w obwodach masy DLC.
Czy wykryto usterkę?
-
Przejść do Krok 9
Przejść do Krok 10
9
Zlikwiduj przerwę, zwarcie do masy lub zwarcie do zasilania w obwodzie danych szeregowych lub w obwodzie zasilania zapłonu (DLC).
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Układ w porządku
-
10
 1. Spróbuj przeprogramować ECM.
 2. Spróbuj wyświetlić dane ECM na skanerze diagnostycznym.
Czy na wyświetlaczu skanera diagnostycznego ukazane zostają dane silnika z ECM?
-
Przejść do Krok 2
Przejść do Krok 11
11
Wymienić moduł ECM.
Czy wymiana została ukończona?
-
Układ w porządku
-

Diagnostyka sygnałów wyjściowych ECM

Opis obwodu

Moduł sterujący pracą silnika (ECM) steruje większością układów wyposażonych w przełączniki elektroniczne, przez co - gdy jest włączony - uzupełnia obwód masy. Przełączniki uporządkowane są w grupach po 4 i po 7, zwane albo powierzchniowo montowanym modułem sterowników czwórkowych (SMQDM) mogącym niezależnie sterować do 4 złączy wyjściowych, albo modułem sterowników wyjściowych (ODM) mogącym niezależnie sterować do 7 wyjść. Nie wszystkie wyjścia są zawsze używane.
Sterowniki są zabezpieczone przed awarią. Jeżeli występuje zwarcie na przekaźniku lub zaworze elektromagnetycznym, powodując bardzo małą lub zerową rezystancję, bądź jeżeli po stronie sterowania obwodu występuje zwarcie do napięcia, wówczas możliwy jest zbyt duży dopływ prądu do ECM. Sterownik odczytuje to i powoduje albo zamknięcie wyjścia, albo zwiększenie jego rezystancji wewnętrznej w celu ograniczenia przepływu prądu zabezpieczając w ten sposób ECM i sterownik. W rezultacie występuje wysokie napięcie na zacisku wyjściowym, gdy powinno być ono małe. Jeżeli występuje przerwa w obwodzie między plusem akumulatora i danym elementem lub przerwa na danym elemencie, bądź jeśli występuje zwarcie do masy po stronie sterowania obwodu, napięcie na zacisku będzie małe. Żaden z tych stanów nie jest uważany za awarię sterownika.
Sterowniki mają także linię usterkową w celu wykrywania występowania błędnych wartości prądu dochodzącego do głównego procesora ECM. Skaner diagnostyczny wyświetla status linii usterkowych sterownika jako 0=OK i 1=Błąd.

Pomoce diagnostyczne

Skaner diagnostyczny ma możliwość włączania i wyłączania pewnych elementów i funkcji. Jeżeli element lub funkcja nie posiadają tej zdolności, steruj pracą pojazdu w normalnych kryteriach ich działania, aby sprawdzić, czy nie występuje przerwa lub zwarcie w obwodzie.
Przerwa lub zwarcie do masy pojawią się w rozwartych położeniach skanera diagnostycznego tylko wtedy, gdy stany te nie powstają wskutek rozkazu z ECM lub skanera, podczas gdy zwarcie do napięcia pojawi się w zwartych położenia skanera tylko wtedy, gdy dany element otrzymuje rozkaz z ECM lub skanera.

Diagnostyka sygnałów wyjściowych ECM

KrokCzynnośćWartościTakNie
1
Wykonać kontrolę diagnostyczną systemu.
Czy kontrola jest zakończona?
-
Przejść do Krok 2
Przejść do "Lampka kontrolna awarii (MIL) nie działa"
2
Podłączyć urządzenie skanujące.
Czy jest liczba dla złącza łącza danych (DLC) 1 (=błąd) poniżej któregokolwiek z numerowanych położeń na STEROWNIKACH WYJŚCIOWYCH?
-
Przejść do Krok 3
Przejść do Krok 4
3
Sprawdź, czy nie ma przerwy lub zwarcia w obwodzie w jakimś odpowiadającym położeniu (obwodzie), które(y) zawiera liczbę 1. Napraw w razie potrzeby.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 9
Przejść do Krok 7
4
Zleć kontrolę wyjścia za pomocą skanera diagnostycznego obserwując odpowiednie położenie dla każdego obwodu.
Czy jakieś położenie zmieniło się na 1?
-
Przejść do Krok 6
Przejść do Krok 5
5
Zleć kontrolę wyjścia za pomocą skanera diagnostycznego obserwując odpowiednie położenie dla każdego obwodu.
Czy dany element lub funkcja działa podczas otrzymywania rozkazu?
-
Przejść do Krok 9
Przejdź do odpowiedniej dla elementu tablicy w celu naprawy.
6
Zlikwiduj zwarcie do napięcia w odpowiednim obwodzie dla położenia (obwodu), wyświetlonego przy 1.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 9
-
7
Odłącz złącze elektryczne dochodzące do elementu połączonego z obwodem dotkniętym awarią
Czy 1 nadal widnieje na wyświetlaczu przy odpowiednim położeniu STEROWNIKA WYJŚCIOWEGO?
-
Przejść do Krok 8
Przejdź do odpowiedniej dla elementu tablicy w celu naprawy.
8
Wymień moduł sterujący pracą silnika (ECM).
Czy wymiana została ukończona?
-
Przejść do Krok 9
-
9
Steruj pracą pojazdu w warunkach, w jakich pojawiły się początkowe symptomy.
Czy układ działa teraz właściwie?
-
Układ w porządku
Przejść do Krok 2

Wywoływanie różnych kodów usterek (DTC) przez czujnik informacji modułu sterującego silnika (ECM)

Opis obwodu

Moduł sterujący pracą silnika (ECM) monitoruje działanie różnych czujników, aby móc określić odpowiednie warunki pracy silnika. W oparciu o dane wejściowe czujników, ECM steruje dostarczaniem paliwa, wyprzedzeniem zapłonu działaniem skrzyni biegów oraz działaniem urządzenia kontroli emisji.
ECM zapewnia uziemienie wszystkich czujników. ECM doprowadza napięcie 5 V przez rezystor podwyższający i monitoruje bieżące napięcie między czujnikiem i rezystorem, aby określić stan czujnika temperatury cieczy chłodzącej silnika (ECT) i czujnika temperatury powietrza dolotowego (IAT). Moduł ECM dostarcza sygnał napięcia odniesienia 5V oraz sygnał masy do czujnika położenia czopika iglicy recyrkulacji spalin (EGR), czujnika położenia przepustnicy (TP) oraz czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP). ECM monitoruje osobne sygnały potwierdzenia zwrotnego wysyłane przez te czujniki w celu określenia ich stanu działania.

Pomoce diagnostyczne

Nie zapomnij skontrolować, czy ECM i przewody uziemiające silnika są bezpiecznie podłączone i czyste.
Zwarcie z napięciem w jednym z obwodów czujników może spowodować wywołanie jednego lub więcej kodów DTC wysokiego napięcia/sygnałów wejściowych.
Jeżeli w obwodzie wejściowym czujnika nastąpiło zwarcie do zasilania, sprawdź, czy czujnik nie jest uszkodzony. Uszkodzony czujnik wykazuje nadal wysokie lub niskie napięcie, nawet po naprawieniu dotkniętego usterką obwodu. Jeżeli czujnik został uszkodzony, wymień go.
Przerwa w jednym z obwodów czujnika może spowodować wywołanie jednego lub więcej kodów DTC wysokiego lub niskiego napięcia/sygnałów wejściowych.
Zwarcie z masą w jednym z obwodów czujników może spowodować wywołanie jednego lub więcej kodów DTC wysokiego napięcia/sygnałów wejściowych.
Sprawdź, co następuje:

Wywoływanie różnych kodów usterek (DTC) przez czujnik informacji modułu sterującego silnika (ECM)

KrokCzynnośćWartościTakNie
1
Dokonaj kontroli układu diagnostycznego.
Czy kontrola jest zakończona?
-
Przejść do Krok 2
Przejdź do "Diagnostycznej kontroli układu"
2
 1. Wyłączyć zapłon i odłączyć moduł sterujący silnika (ECM).
 2. Włączyć zapłon i sprawdzić, czy w przypadku obwodu odniesienia 5 V nie występują:
  • Słabe styki na połączeniach ECM.
  • Przerwa między złączem ECM i zwarcie do masy lub do zasilania danych czujników.
 3. W razie znalezienia usterki, zlokalizuj przerwę lub zwarcie w obwodzie i napraw w razie potrzeby.
Czy wykryto usterkę?
-
Przejść do Krok 17
Przejść do Krok 3
3
 1. Sprawdź obwód uziemiający czujnika kontrolując co następuje:
  • Słabe styki na połączeniach ECM lub danych czujników.
  • Przerwa między złączem ECM i danymi czujnikami.
 2. W razie znalezienia usterki, napraw ją w razie potrzeby.
Czy wykryto usterkę?
-
Przejść do Krok 17
Przejść do Krok 4
4
Zmierz napięcie obwodu sygnałowego czujnika położenia czopika iglicy układu recyrkulacji gazów wydechowych (EGR), między złączem wiązki przewodów ECM i masą.
Czy wartość pomiarowa napięcia jest bliska wartości podanej?
0 V
Przejść do Krok 5
Przejść do Krok 9
5
Zmierz napięcie obwodu sygnałowego czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP), między złączem wiązki przewodów ECM i masą.
Czy wartość pomiarowa napięcia jest bliska wartości podanej?
0 V
Przejść do Krok 6
Przejść do Krok 11
6
Zmierz napięcie obwodu sygnałowego czujnika położenia przepustnicy (TP), między złączem wiązki przewodów ECM i masą.
Czy wartość pomiarowa napięcia jest bliska wartości podanej?
0 V
Przejść do Krok 7
Przejść do Krok 12
7
Zmierz napięcie obwodu sygnałowego czujnika temperatury powietrza dolotowego (IAT), między złączem wiązki przewodów ECM i masą.
Czy wartość pomiarowa napięcia jest bliska wartości podanej?
0 V
Przejść do Krok 8
Przejść do Krok 13
8
Zmierz napięcie obwodu sygnałowego czujnika temperatury cieczy chłodzącej silnika (ECT), między złączem wiązki przewodów ECM i masą.
Czy wartość pomiarowa napięcia jest bliska wartości podanej?
0 V
Przejść do Krok 16
Przejść do Krok 14
9
 1. Odłączyć zawór recyrkulacji gazów spalinowych (EGR).
 2. Zmierz napięcie obwodu sygnałowego czujnika położenia czopika iglicy EGR, między złączem wiązki przewodów ECM i masą.
Czy wartość pomiarowa napięcia jest bliska wartości podanej?
0 V
Przejść do Krok 10
Przejść do Krok 15
10
Wymienić zawór EGR.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 17
-
11
Zlokalizuj i zlikwiduj zwarcie do zasilania w obwodzie sygnałowym czujnika MAP.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 17
-
12
Zlokalizuj i zlikwiduj zwarcie do zasilania w obwodzie sygnałowym czujnika TP.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 17
-
13
Zlokalizuj i zlikwiduj zwarcie do zasilania w obwodzie sygnałowym czujnika IAT.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 17
-
14
Zlokalizuj i zlikwiduj zwarcie do zasilania w obwodzie sygnałowym czujnika ECT.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 17
-
15
Zlokalizuj i zlikwiduj zwarcie do zasilania w obwodzie sygnałowym czujnika położenia czopika iglicy EGR.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 17
-
16
Wymienić moduł ECM.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 17
-
17
 1. Przy użyciu urządzenia skanującego wymazać kody diagnostyczne usterek (DTC).
 2. Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym w normalnej temperaturze pracy.
 3. Steruj pojazdem w zakresie warunków potrzebnych do wywołania kodów usterki (DTC), zgodnie z wyszczególnieniem w tekście pomocniczym.
Czy urządzenie diagnostyczne wskazuje pozytywne zakończenie testu diagnostycznego?
-
Przejść do Krok 18
Przejść do Krok 2
18
Sprawdzić, czy nie zostały wygenerowane inne kody DTC.
Czy zostały wyświetlone jakieś kody DTC, które nie zostały zdiagnozowane?
-
Przejdź do "Odpowiednia tabela DTC"
Układ w porządku

Silnik obraca wałem, ale nie chce pracować

Opis testu

Poniższe cyfry oznaczają numery poszczególnych etapów testu wg tablicy diagnostycznej:
 1. Kontrola układu Diagnostyki pokładowej zaleca technikowi by zakończył pewne podstawowe czynności kontrolne i zapisał dane ze stop-klatek i rejestru awarii do narzędzia skanującego, jeśli odnoszą się do danej sytuacji. W ten sposób powstaje elektroniczna kopia danych pobranych w chwili pojawienia się. Informacje te są następnie zapisywane na narzędziu skanującym do późniejszego użytku.
 2. Kontrola układu Diagnostyki pokładowej zaleca technikowi by zakończył pewne podstawowe czynności kontrolne i zapisał dane ze stop-klatek i rejestru awarii do narzędzia skanującego, jeśli odnoszą się do danej sytuacji. W ten sposób powstaje elektroniczna kopia danych pobranych w chwili pojawienia się. Informacje te są następnie zapisywane na narzędziu skanującym do późniejszego użytku.
 3. Dokonując testu sprężania można stwierdzić, czy silnik pod względem mechanicznym jest zdolny do działania.
 4. Dokonując testu sprężania można stwierdzić, czy silnik pod względem mechanicznym jest zdolny do działania.
 5. Ważne jest, aby sprawdzić, czy na wszystkich przewodach zapłonowych jest iskra. Jeżeli iskra występuje na zaciskach cewek zapłonowych 1-3, oznacza to, że czujnik położenia wału korbowego (CKP) jest w porządku.
 6. Ważne jest, aby sprawdzić, czy na wszystkich przewodach zapłonowych jest iskra. Jeżeli iskra występuje na zaciskach cewek zapłonowych 1-3, oznacza to, że czujnik położenia wału korbowego (CKP) jest w porządku.
 1. Podczas kontroli sygnałów wyjściowych modułu sterującego pracą silnika (ECM) dla sygnału elektronicznego wyprzedzenia zapłonu zaleca się stosowanie oscyloskopu w celu prześledzenia sygnałów przy zmiennym napięciu. Mierząc wspomniane sygnały wyjściowe za pomocą woltomierza, mogą wystąpić takie awarie powodujące przerywanie, które nie są możliwe do stwierdzenia przy użyciu woltomierza.
 2. Niniejszy etap polega na kontroli prawidłowego sterowania obiegu pompy paliwa przez ECM.
 3. Niniejszy etap polega na sprawdzeniu, czy ECM doprowadza sygnał masy potrzebny do działania wtryskiwaczy paliwa. Jeżeli nie ma masy podczas obrotów wału korbowego silnia, a przewód wtryskiwacza paliwa jest w porządku, oznacza to, że ECM jest uszkodzony.

Silnik obraca wałem, ale nie chce pracować

Przestroga: Aby uniknąć porażenia prądem, używaj wyłącznie izolowanych szczypców przeznaczonych dla elektryków, gdy dotykasz do przewodów zapłonowych podczas pracy silnika.

Przestroga: Nie ściskaj ani nie załamuj nylonowych przewodów paliwa. Uszkodzenie przewodów spowoduje wycieki paliwa, co z kolei może doprowadzić do pożaru lub do obrażeń.

KrokCzynnośćWartościTakNie
1
Dokonaj kontroli układu diagnostycznego.
Czy przeprowadzono kontrolę?
-
Przejść do Krok 2
Przejdź do "Diagnostycznej kontroli układu"
2
Sprawdź wywoływanie kodu usterki (DTC) P0601.
Czy kod (DTC) jest wywołany?
-
Idź do odpowiedniej tabeli DTC
Przejść do Krok 4
3
Obracaj wałem korbowym silnika.
Czy silnik został uruchomiony i pracuje nadal?
-
Układ w porządku
Przejść do Krok 5
4
Przeprowadź test sprężania w cylindrach.
Czy sprężanie we wszystkich cylindrach jest zgodne z wartością podaną lub wyższe?
689 kPa (100 psi)
Przejść do Krok 8
Przejść do Krok 5
5
Skontroluj ustawienie paska rozrządu.
Czy pasek rozrządu ma ustawienie osiowe?
-
Przejść do Krok 7
Przejść do Krok 6
6
Ustaw lub wymień pasek rozrządu.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 3
-
7
W razie potrzeby napraw uszkodzenia wewnątrz silnika.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 3
-
8
Sprawdź bezpiecznik pompy paliwa.
Czy wykryto usterkę?
-
Przejść do Krok 9
Przejść do Krok 10
9
Wymień bezpiecznik.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 3
-
10
 1. Zainstaluj skaner diagnostyczny.
 2. Ustaw zapłon ZAŁ, silnik WYŁ i zamknij przepustnicę.
Czy czujnik położenia przepustnicy (TP) odczytuje wartość mniejszą od wyszczególnionej?
1,0 V
Przejść do Krok 11
Przejdź do "DTC P0123 Czujnik położenia przepustnicy, wysokie napięcie"
11
Porównaj temperaturę cieczy chłodzącej silnika (ETC) z temperaturą powietrza dolotowego (IAT).
Czy wartość ECT jest stosunkowo bliska wartości IAT?
-
Przejść do Krok 12
Przejdź do "DTC P0118 Temperatura cieczy chłodzącej silnika, wysokie napięcie
12
 1. Sprawdź, czy wartość odczytu czujnika ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP) przekracza wartość podaną.
 2. Obracaj wałem korbowym silnika obserwując odczyt czujnika MAP.
Czy odczyt czujnika MAP przekraczał wartość podaną, a następnie uległ zmianie podczas obracania wałem korbowym silnika?
4 V
Przejść do Krok 13
Przejść do Krok 14
13
Obracaj wałem korbowym silnika.
Czy wskazania licznika czynnego położenia wału korbowego (CKP) wzrastają podczas obracania wałem korbowym?
-
Przejść do Krok 16
Przejść do Krok 18
14
Sprawdź na skanerze dane dla danych szeregowych.
Czy dane szeregowe zostały utracone podczas obracania wałem korbowym silnika?
-
Przejść do Krok 15
Przejdź do "Kontrola sygnałów wyjściowych czujnika MAP"
15
Zlikwiduj straty napięcia na odcinku od wyłącznika zapłonu do modułu sterującego pracą silnika (ECM).
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Układ w porządku
-
16
Sprawdź występowanie iskry zapłonowej na wszystkich przewodach zapłonowych, podczas obracania wałem korbowym silnika.
Czy iskra zapłonowa występuje na wszystkich przewodach zapłonowych?
-
Przejść do Krok 41
Przejść do Krok 17
17
 1. Zmierz rezystancję przewodów zapłonowych.
 2. Wymień przewody zapłonowe, których rezystancja przekracza wartość podaną.
 3. Sprawdź występowanie iskry zapłonowej na wszystkich przewodach zapłonowych.
Czy iskra zapłonowa występuje na wszystkich przewodach zapłonowych?
30000 W
Przejść do Krok 3
Przejść do Krok 18
18
 1. Wyłączyć zapłon.
 2. Odłącz złącze czujnika położenia wału korbowego (CKP).
 3. Zmierz napięcie między zaciskami 1 i 3 złącza CKP.
 4. W razie potrzeby napraw instalację elektryczną.
Czy wartość pomiarowa napięcia bliska jest wartości podanej?
1,4 V (2,5 V)*
Przejść do Krok 19
Przejść do Krok 20
19
Zmierz napięcie między zaciskami 2 i 3 złącza CKP.
Czy wartość pomiarowa napięcia bliska jest wartości podanej
1,4 V (2,5 V)*
Przejść do Krok 26
Przejść do Krok 21
20
Zmierz napięcie między zaciskiem 1 złącza CKP i masą.
Czy wartość pomiarowa napięcia bliska jest wartości podanej?
1,4 V (2,5 V)*
Przejść do Krok 22
Przejść do Krok 23
21
Zmierz napięcie między zaciskiem 2 złącza CKP i masą.
Czy wartość pomiarowa napięcia bliska jest wartości podanej?
1,4 V (2,5 V)*
Przejść do Krok 22
Przejść do Krok 24
22
Sprawdź, czy nie ma przerwy lub zwarcia na przewodzie między zaciskiem 3 złącza CKP i masą.
Czy wykryto usterkę?
-
Przejść do Krok 25
Przejść do Krok 40
23
Sprawdzić, czy nie ma przerwy lub zwarcia w instalacji elektrycznej między zaciskiem 1 złącza CKP a zaciskiem 14 złącza J2 ECM.
Czy wykryto usterkę?
-
Przejść do Krok 25
Przejść do Krok 40
24
Sprawdzić, czy nie ma przerwy lub zwarcia w instalacji elektrycznej między zaciskiem 2 złącza CKP a zaciskiem 15 złącza J2 ECM.
Czy wykryto usterkę?
-
Przejść do Krok 25
Przejdź do 40
25
W razie potrzeby napraw instalację elektryczną.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 3
-
26
 1. Odłącz złącze cewki zapłonowej elektronicznego układu zapłonu (EI), aby uniemożliwić uruchomienie pojazdu.
 2. Zmierzyć napięcie na zacisku 14 złącza J2 ECM metodą dojścia "od tyłu" (tzn. bez zdejmowania złącza i zmiany połączeń przewodów).
Czy wartości pomiarowe napięcia bliskie są wartościom podanym?
1,4 V (2,5 V)* przy zapłonie ZAŁ, 1,6 V (2,6 V)* podczas obracania wałem korbowym
Przejść do Krok 27
Przejść do Krok 28
27
Zmierzyć napięcie na zacisku 15 złącza J2 ECM metodą dojścia "od tyłu" (tzn. bez zdejmowania złącza i zmiany połączeń przewodów).
Czy wartości pomiarowe napięcia bliskie są wartościom podanym?
1,4 V (2,5 V)* przy zapłonie ZAŁ, 1,6 V (2,6 V)* podczas obracania wałem korbowym
Przejść do Krok 29
Przejść do Krok 28
28
Wymień czujnik CKP.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 3
-
29
 1. Wyłączyć zapłon.
 2. Odłącz złącze elektryczne przy cewce zapłonowej układu EI.
 3. Podłącz testowy wskaźnik lampowy między zaciskiem 2 złącza cewki zapłonowej układu EI i masą.
 4. Włączyć zapłon.
Czy testowy wskaźnik lampowy świeci?
-
Przejść do Krok 30
Przejść do Krok 31
30
Podłącz testowy wskaźnik lampowy między złączem cewki zapłonowej układu EI i dodatnim biegunem akumulatora.
Czy testowy wskaźnik lampowy świeci?
-
Przejść do Krok 34
Przejść do Krok 32
31
Sprawdzić, czy nie ma przerwy w instalacji elektrycznej między wyłącznikiem zapłonu a zaciskiem 1 złącza cewki zapłonu układu EI.
Czy wykryto usterkę?
-
Przejść do Krok 33
-
32
Sprawdź, czy nie ma przerwy na przewodzie od cewki zapłonowej układu EI do masy.
Czy wykryto usterkę?
-
Przejść do Krok 2
-
33
 1. W razie potrzeby napraw instalację elektryczną.
 2. Podłącz złącze cewki zapłonowej układu EI.
 3. Sprawdź występowanie iskry zapłonowej na wszystkich przewodach zapłonowych.
Czy iskra zapłonowa występuje na wszystkich przewodach zapłonowych?
-
Przejść do Krok 3
Przejść do Krok 34
34
 1. Wyłączyć zapłon.
 2. Odłącz złącze cewki zapłonowej układu EI.
 3. Obracając wałem korbowym silnika dokonuj pomiaru napięcia na zacisku 3 złącza cewki zapłonowej układu EI.
Czy napięcie wykazuje fluktuację w zakresie wartości podanych?
0,2-2,0 V
Przejść do Krok 39
Przejść do Krok 37
35
Obracając wałem korbowym silnika dokonuj pomiaru napięcia na zacisku 1 złącza cewki zapłonowej układu EI.
Czy napięcie wykazuje fluktuację w zakresie wartości podanych?
0,2-2,0 V
Przejść do Krok 39
Przejść do Krok 37
36
Sprawdzić, czy nie ma przerwy w przewodzie na odcinku od zacisku 3 złącza cewki zapłonu układu EI do zacisku 35 złącza J2 ECM.
Czy wykryto usterkę?
-
Przejść do Krok 38
Przejść do Krok 40
37
Sprawdzić, czy nie ma przerwy w przewodzie na odcinku od zacisku 1 złącza cewki zapłonu układu EI do zacisku 40 złącza J2 ECM.
Czy wykryto usterkę?
-
Przejść do Krok 38
Przejść do Krok 40
38
 1. W razie potrzeby napraw instalację elektryczną.
 2. Podłącz złącze cewki zapłonowej układu EI.
 3. Sprawdź występowanie iskry zapłonowej na wszystkich przewodach zapłonowych.
Czy iskra zapłonowa występuje na wszystkich przewodach zapłonowych?
-
Przejść do Krok 3
Przejść do Krok 39
39
Wymień cewkę zapłonową układu EI.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 3
-
40
 1. Wyłączyć zapłon.
 2. Wymienić moduł ECM.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 3
-
41
 1. Wyłączyć zapłon.
 2. Podłącz ciśnieniomierz paliwa.
 3. Obracaj wałem korbowym silnika.
Czy jest jakieś ciśnienie paliwa?
-
Przejść do Krok 44
Przejść do Krok 42
42
 1. Wyłączyć zapłon.
 2. Odłącz złącze elektryczne przy pompie paliwa.
 3. Podłączyć testowy wskaźnik lampowy między zaciskami 4 i 5 złącza pompy paliwowej.
 4. Włączyć zapłon.
 5. Przy zapłonie ZAŁ testowy wskaźnik lampowy powinien świecić się przez podany czas.
Czy testowy wskaźnik lampowy świeci?
2 sek.
Przejść do Krok 43
Przejść do Krok 53
43
Wymień pompę paliwa.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 3
-
44
Czy ciśnienie paliwa mieści się w zakresie wartości podanej?
283-324 kPa (41-47 psi)
Przejść do Krok 48
Przejść do Krok 45
45
 1. Sprawdź drożność filtra paliwa.
 2. Sprawdź, czy przewody paliwa nie są załamane lub niedrożne.
Czy wykryto usterkę?
-
Przejść do Krok 46
Przejść do Krok 47
46
 1. Odłącz przewód podciśnieniowy od regulatora ciśnienia paliwa.
 2. Sprawdź, czy w przewodzie podciśnieniowym jest paliwo.
 3. Sprawdź, czy w szczelinie podciśnieniowej regulatora ciśnienia paliwa jest paliwo.
Czy jest paliwo?
283-324 kPa (41-47 psi)
Przejść do Krok 3
Przejść do Krok 47
47
 1. Odłącz przewód podciśnieniowy od regulatora ciśnienia paliwa.
 2. Sprawdź, czy w przewodzie podciśnieniowym jest paliwo.
 3. Sprawdź, czy w szczelinie podciśnieniowej regulatora ciśnienia paliwa jest paliwo.
Czy jest paliwo?
-
Przejść do Krok 50
Przejść do Krok 51
48
Sprawdź, czy paliwo nie jest zanieczyszczone.
Czy paliwo jest zanieczyszczone?
-
Przejść do Krok 49
Przejść do Krok 65
49
 1. Usuń zanieczyszczone paliwo ze zbiornika paliwa.
 2. W razie potrzeby oczyść zbiornik paliwa.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 3
-
50
Wymień regulator ciśnienia paliwa.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 3
-
51
 1. Wyjmij zespół pompy paliwa ze zbiornika paliwa.
 2. Sprawdź zdrożność podawacza pompy paliwa oraz połączeniowych przewodów giętkich paliwa.
 3. Skontroluj zdrożność filtra wewnątrz zbiornika paliwa.
Czy wykryto usterkę?
-
Przejść do Krok 52
Przejść do Krok 43
52
W razie potrzeby wymień podawacz pompy paliwa, filtr paliwa wewnątrz zbiornika oraz/lub połączeniowe przewody giętkie paliwa.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 3
-
53
 1. Wyłączyć zapłon.
 2. Odłącz złącze elektryczne przy pompie paliwa.
 3. Podłączyć testowy wskaźnik lampowy między zaciskiem 4 złącza pompy paliwowej a znanym dobrym źródłem masy.
 4. Włączyć zapłon.
 5. Przy zapłonie ZAŁ testowy wskaźnik lampowy powinien świecić się przez podany czas.
Czy testowy wskaźnik lampowy świeci?
2 sek.
Przejść do Krok 54
Przejść do Krok 55
54
Naprawić przerwę w przewodzie między zaciskiem 5 złącza pompy paliwowej a masą.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 3
-
55
 1. Wyłączyć zapłon.
 2. Odłącz przekaźnik pompy paliwa.
 3. Podłącz testowy wskaźnik lampowy między zaciskiem 85 złącza przekaźnika pompy paliwa i masą.
 4. Włączyć zapłon.
Czy testowy wskaźnik lampowy świeci?
2 sek.
Przejść do Krok 56
Przejść do Krok 62
56
 1. Wyłączyć zapłon.
 2. Podłącz testowy wskaźnik lampowy między zaciskiem 86 złącza przekaźnika pompy paliwa i dodatnim biegunem akumulatora.
 3. Włączyć zapłon.
 4. Przy zapłonie ZAŁ testowy wskaźnik lampowy powinien świecić się przez podany czas.
Czy testowy wskaźnik lampowy świeci?
-
Przejść do Krok 57
Przejść do Krok 61
57
 1. Wyłączyć zapłon.
 2. Podłącz testowy wskaźnik lampowy między zaciskiem 30 złącza przekaźnika pompy paliwa i masą.
Czy testowy wskaźnik lampowy świeci?
-
Przejść do Krok 58
Przejść do Krok 64
58
 1. Wyłączyć zapłon.
 2. Sprawdź, czy nie ma przerwy lub zwarcia do masy na przewodzie między zaciskiem 87 złącza przekaźnika pompy paliwa i zaciskiem 3 złącza pompy paliwa.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 2
-
59
Wymień przełącznik odcinający dopływ paliwa.
Czy wykryto usterkę?
-
Przejść do Krok 3
-
60
Wymień przekaźnik pompy paliwa.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 3
-
61
 1. Sprawdź, czy nie ma przerwy w instalacji elektrycznej między zaciskiem 86 złącza przekaźnika pompy paliwa i masą.
Czy wykryto usterkę?
-
Przejść do Krok 72
-
62
Sprawdzić, czy nie ma przerwy w przewodzie na odcinku od zacisku 85 złącza przekaźnika pompy paliwowej do zacisku 51 złącza J1 ECM.
Czy wykryto usterkę?
-
Przejść do Krok 63
Przejść do Krok 40
63
Naprawić przewód między zaciskiem 85 złącza przekaźnika pompy paliwowej a zaciskiem 51 złącza J1 ECM.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 3
-
64
Napraw przewód między zaciskiem 30 złącza przekaźnika pompy paliwa i dodatnim ogniwem akumulatora.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 3
-
65
 1. Wyłączyć zapłon.
 2. Odłącz złącza wiązki przewodów wtryskiwaczy paliwa od wszystkich wtryskiwaczy.
 3. Włączyć zapłon.
 4. Podłącz testowy wskaźnik lampowy między złączem 1 wiązki przewodów wtryskiwacza i masą.
 5. Powtórz etap 4 dla każdego z pozostałych wtryskiwaczy paliwa.
Czy wskaźnik lampowy świeci przy każdym z wtryskiwaczy?
-
Przejść do Krok 66
Przejść do Krok 69
66
 1. Wyłączyć zapłon.
 2. Podłącz testowy wskaźnik lampowy między zaciskiem 2 wiązki zespołu przewodów wtryskiwaczy paliwa i dodatnim biegunem akumulatora.
 3. Obracaj wałem korbowym silnika.
 4. Powtórz etapy 2 i 3 dla każdego z pozostałych wtryskiwaczy paliwa.
Czy wskaźnik lampowy świeci przy każdym z wtryskiwaczy?
-
Przejść do Krok 67
Przejść do Krok 70
67
Zmierz rezystancję każdego z wtryskiwaczy paliwa.
Czy rezystancja mieści się w zakresie wartości podanej (rezystancja wzrasta nieco przy wyższej temperaturze)?
11.6-12.4 Ω
Układ w porządku
Przejść do Krok 68
68
Wymień wtryskiwacze paliwa, których rezystancja wykracza poza zakres wartości podanych.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 3
-
69
Naprawić przerwę w przewodzie (przewodach) na odcinku od zacisku 1 złącza (złączy) wiązki przewodów wtryskiwacza do wiązki przewodów silnika.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 3
-
70
 1. Sprawdzić, czy nie przerwy między zaciskiem 2 złącza wiązki przewodów wtryskiwacza paliwa nr 1 a zaciskiem 26 złącza J2 ECM.
 2. Sprawdzić, czy nie przerwy między zaciskiem 2 złącza wiązki przewodów wtryskiwacza paliwa nr 2 a zaciskiem 18 złącza J2 ECM.
 3. Sprawdzić, czy nie przerwy między zaciskiem 2 złącza wiązki przewodów wtryskiwacza paliwa nr 3 a zaciskiem 10 złącza J2 ECM.
 4. Sprawdzić, czy nie przerwy między zaciskiem 2 złącza wiązki przewodów wtryskiwacza paliwa nr 4 a zaciskiem 2 złącza J2 ECM.
Czy wykryto usterkę?
-
Przejść do Krok 71
Przejść do Krok 73
71
Zlikwiduj przerwę na przewodzie/ach wiązki przewodów wtryskiwacza paliwa.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 3
-
72
W razie potrzeby wymień bezpiecznik lub napraw instalację elektryczną.
Czy naprawa/czynność jest ukończona?
-
Przejść do Krok 3
-
73
Sprawdź, czy nie ma przerwy między obwodami czterech wtryskiwaczy, na zacisku 1, i wyłącznikiem zapłonu.
Czy wykryto usterkę?
-
Przejść do Krok 72
-

Lampka kontrolna awarii (MIL) nie działa

Opis obwodu

Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON a silnik nie pracuje, lampka kontrolna awarii (MIL) powinna świecić stale. Do żarówki lampki kontrolnej jest dostarczane napięcie układu a zestaw wskaźników w tablicy rozdzielczej (IPC) zapewnia uziemienie. IPC wyłącza MIL po uruchomieniu silnika. W przypadku wystąpienia awarii w układzie sterowania silnika, moduł sterujący silnika (ECM) wysyła poprzez szybkoprzesyłową GMLAN komunikat do modułu sterującego nadwozia (BCM) z żądaniem włączenia MIL. Następnie BCM przesyła poprzez wolnoprzesyłową GMLAN komunikat do IPC z żądaniem zapalenia MIL.

Opis testu

Poniższy numer wskazuje na numer kroku na tabeli diagnostycznej.
 1. Jeżeli inne funkcje IPC też działają wadliwie, należy sprawdzić pod kątem przerwy w bezpieczniku lub braku zasilania i uziemienia IPC.

Lampka kontrolna awarii (MIL) nie działa

KrokCzynnośćWartościTakNie
1
Spróbuj uruchomić silnik.
Czy silnik można uruchomić?
-
Przejść do Krok 2
Przejdź do "Diagnostycznej kontroli układu"
2
Sprawdzić działanie zespołu zestawu wskaźników w tablicy rozdzielczej (IPC).
Czy wszystkie pozostałe funkcje IPC działają prawidłowo?
-
Przejść do Krok 3
Przejdź do Rozdział 9E, Oprzyrządowanie/Informacje dla kierowcy
3
Wymienić IPC.
Czy zakończyłeś wymianę?
-
Przejść do Krok 4
-
4
Uruchomić system, aby zweryfikować wykonaną naprawę.
Czy awaria została usunięta?
-
Układ w porządku
Przejść do Krok 2

Lampka kontrolna awarii (MIL) świeci stale

Opis obwodu

Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ON a silnik nie pracuje, lampka kontrolna awarii (MIL) powinna świecić stale. Do żarówki lampki kontrolnej jest dostarczane napięcie układu a zestaw wskaźników w tablicy rozdzielczej (IPC) zapewnia uziemienie. IPC wyłącza MIL po uruchomieniu silnika. W przypadku wystąpienia awarii w układzie sterowania silnika, moduł sterujący silnika (ECM) wysyła poprzez szybkoprzesyłową GMLAN komunikat do modułu sterującego nadwozia (BCM) z żądaniem włączenia MIL. Następnie BCM przesyła poprzez wolnoprzesyłową GMLAN komunikat do IPC z żądaniem zapalenia MIL.

Pomoce diagnostyczne

Jeżeli MIL świeci stale przez cały czas a nie ma żadnych kodów usterek z układu napędowego pojazdu, to problem występuje w obwodach danych szeregowych.

Lampka kontrolna awarii (MIL) świeci stale

KrokCzynnośćWartościTakNie
1
Czy wykonałeś kontrolę układu diagnostycznego?
Czy kontrola jest zakończona?
-
Przejdź do Rozdział 9E, Oprzyrządowanie/Informacje dla kierowcy
Przejdź do "Diagnostycznej kontroli układu"


Do poprzedniej stronyDo następnej strony
© Copyright Chevrolet Europe Wszelkie prawa zastrzeżone

www.inocats.com Удаленный доступ к автокаталогам
  Яндекс.Метрика