Na początek dokumentu
Cruze
   
Strona początkowa GMDE Pobierz statyczny spis treści Pobierz dynamiczny spis treści Pomoc?

DTC P003A

Instrukcje diagnostyczne

    • Wykonać Diagnostyczna kontrola systemowa - Pojazd przed rozpoczęciem procedury diagnostycznej.
    • Powtórzyć Diagnostyka oparta na strategii w celu sprawdzenia sposobu wykonania diagnostyki.
    • Instrukcje procedur diagnostycznych zawiera przegląd wszystkich kategorii diagnostycznych.

Deskryptor DTC

DTC P003A 00: Niewuczona pozycja łopatki turbosprężarki

Opis obwodu/układu

Moduł sterujący silnika (ECM) wykonuje procedurę wuczania turbosprężarki automatycznie, gdy zostaną spełnione wymogi aktywacji. Po każdym cyklu zapłonu, zanim zostaną spełnione wymogi aktywacji, moduł ECM będzie wykorzystywać wcześniej wuczoną wartość. Jeśli moduł ECM nie dysponuje wcześniej wuczoną wartością, będzie korzystać z zapisanej wartości kalibracyjnej.

Moduł ECM nasterowuje solenoid nastawczy łopatki turbosprężarki w celu ustawienia pozycji łopatek turbosprężarki, a aktualna pozycja łopatek jest monitorowana przez czujnik pozycji łopatki turbosprężarki. Moduł ECM różnicuje ciśnienie doładowania odpowiednio do wymaganego obciążenia silnika.

Warunki generowania DTC

    • Napięcie akumulatora jest równe lub większe od 11 V.
    • Moduł ECM nasterowuje otwarcie lub zamknięcie łopatek turbosprężarki w czasie procesu wuczania pozycji.
    • Prędkość obrotowa silnika jest w przedziale 750-850 obr/min.
    • Temperatura cieczy chłodzącej silnika (ECT) między 73-96°C (163-205°F).
    • Kod DTC P003A 00 jest ustawiany raz na jeden cykl kluczyka, jeśli są spełnione powyżej opisane warunki.

Warunki ustawień DTC

    • Moduł ECM ustala, czy różnica między czujnikiem żądanej pozycji łopatki turbosprężarki a aktualną pozycją łopatek turbosprężarki nie przekracza skalibrowanej wartości progowej w czasie ważnego zdarzenia wuczania.
    • Powyżej opisany warunek jest spełniony.

Działania podejmowane podczas ustawiania DTC

DTC P003A 00 jest kodem DTC typu C.

Warunki kasowania DTC

DTC P003A 00 jest kodem DTC typu C.

Pomoc diagnostyczna

Po wykonaniu obsługi serwisowej turbosprężarki lub jej części składowych trzeba wykonać ponowne wuczenie turbosprężarki. Zaniedbanie wykonania procedury wuczania turbosprężarki może spowodować ustawienie innych kodów DTC.

Procedura wuczania turbosprężarki jest niezbędna po wykonaniu następujących procedur serwisowych:

    • Wymiana elektromagnetycznego zaworu nastawczego pozycji łopatki turbosprężarki
    • Wymiana czujnika pozycji łopatki turbosprężarki
    • Wymiana modułu ECM
    • Wymiana turbosprężarki
    • Wszelkie czynności serwisowe powodujące zakłócenie części składowych turbosprężarki

Informacje referencyjne

Odnośniki na schematach

Schemat zespołu sterowania silnika

Odnośniki do widoku przyłączy

Widok przyłączy elementu konstrukcyjnego

Opis i Działanie

Opis układu turbosprężarki

Odnośniki do informacji elektrycznych

    •  Sprawdzanie obwodu
    •  Naprawy przyłączy
    •  Sprawdzanie stanów występujących okresowo oraz słabych połączeń
    •  Naprawy przewodów instalacji elektrycznej

Odnośnik typu DTC

Definicje rodzajów diagnostycznych kodów usterek układu napędowego (DTC)

Odnośnik do testera diagnostycznego

Informacje dotyczące testera diagnostycznego można znaleźć w Odnośniki modułu sterującego

Weryfikacja obwodu/układu

Zalecenie: Po spełnieniu warunków aktywacji, przepustnica musi pozostać na biegu jałowym. Nie wolno zmieniać pozycji pedału przyspieszenia (APP) w czasie trwania tej procedury.

 1. Aby moduł ECM mógł wykonać procedurę wuczania turbosprężarki muszą zostać spełnione poniżej opisane warunki:
 2. • Układ klimatyzacji jest wyłączony.
  • Skrzynia biegów w położeniu postojowym lub neutralnym.
  • Uruchomić silnik i ustawić na biegu jałowym.
  • Temperatura ECT jest wyższa niż 40°C (104°F).
 3. Wykonać procedurę Wuczania turbosprężarki. Przejdź do Odnośniki modułu sterującego .
 4. Sprawdzić, czy kod DTC nie jest ustawiany ponownie.
 5. Jeśli kod DTC jest ustawiany ponownie, wymienić moduł sterujący silnika K20.

Instrukcje napraw

Wykonać Weryfikacja diagnostyczna naprawy po zakończeniu procedury diagnostycznej.

Informacje na temat wymiany, kalibracji i programowania modułu ECM można znaleźć w Odnośniki modułu sterującego .

   


© Copyright Chevrolet All rights reserved

www.inocats.com Удаленный доступ к автокаталогам
  Яндекс.Метрика