B1CJ01K1 - 206 EW10J4 MOTORU

MOTORUN TOPLANMASİ


ALETI [8C] ALET [7] ÜZERINE YERLEŞTIRIN .

Penseyi (a) açınız .

İtecekleri (b) sonuna kadar gevşetiniz .


İlk piston aksını (1) kılavuz mafsal burcuna [8] takınız :

TUTAMAĞİ [9] ZORLAMADAN ELLE VIDALAYİNİZ (SONUNA KADAR) .


PISTONU ALETIN [8C] ÜZERINE YERLEŞTIRINIZ, OK VE DIST IŞARETI YUKARİYA DOĞRU YÖNLENDIRILMIŞ OLMALİDİR .

PISTONU ALETIN [8A] - [8B] - [8C] ÜZERINE YERLEŞTIRINIZ (MOTOR TIPINE GÖRE) VE TUTAMAK, MIL VE KİLAVUZLAMA AĞZİNDAN OLUŞAN GRUPLA PISTONU YÖNLENDIRINIZ .

Vidalı mili(d) sokunuz .

Pistonla temas edene dek itecekleri (b) vidalayınız .

Somunları sıkınız : (c) de .

Vidalı mili (d) çekiniz .

Pistonu (2) sabitleyiniz .


Piston kolunu kepi ile beraber (ana eksen yatağı hariç) pistona yerleştiriniz ve tutacak/pim/mafsal burcu grubu ile merkezleyiniz .

Destek (e) yüksekliğini ayarlayarak desteği pistonla temas edecek noktaya getiriniz .

Desteğin (f) konumunu ayarlayarak A = 0.1 mm değerinde bir boşluk elde ediniz .


Piston kollarını bir elektrikli ısıtıcının üstüne yerleştiriniz .

Her piston kolu ayağına bir parça kalay (g)lehimi yerleştiriniz .

Kaynak eriyene kadar ısıtınız (250 ° c sıcaklık) (Yaklaşık) .

ZORUNLU : piston pimlerini yağlayınız .


Yağlama deliğini (h) yönlendirerek piston kolunu pistonun içine yerleştiriniz .

UYARİ : bu işlemin başarısı eylemin hızlı yapılmasına bağlıdır .

Pimi (1) ayar dayanağına kadar çabucak sokunuz .

Piston kolu/piston grubunu sökmek için birkaç saniye bekleyiniz .

Lehim damlasını temizleyiniz .

Diğer üç grup içinde aynı şekilde hareket edin .


NOT / BILGI : alt yarım yatakların ve yan ayar pullarının seçimini yapmak için, teknik özellikler bölümüne başvurunuz .

Silindir bloğu tarafında, çizilmiş yatakların yarım yatakları yerleştiriniz (6) .

Yarım ana eksenlerini yağlayınız .

Krankı yerleştiriniz (3) .

Yan ayar pullarını (4) krank mili üzerinde döndürerek yerleştiriniz (çizik yüzey krank mili tarafında olacak şekilde) .

Kontrol : Krank mili yan boşluğu .


ALETLERI [10] - [11] SILINDIR KARTERI ÜZERINE TAKİNİZ .

KOMPARATÖRÜ [12] MESNETLERIN [10] - [11] ÜZERINE SABITLEYINIZ .

Yerleştiriniz :

Krank milini silindir karteri içine eksenel olarak dayanacak konuma getiriniz .

Komparatörü sıfıra ayarlayınız .

Karşı taraftan, krank milini silindir karteri içine eksenel olarak dayanacak konuma getiriniz .

Yan mafsal 0.06 ila 0.15 mm olmalıdır .

ZORUNLU : aynı kalınlıktaki üst yan ayar pullarını seçiniz .

Sökünüz :


Opilyaların (j) varlığını kontrol ediniz .

Bir kopilyanın değişimi (gerekirse) :


Yatak keplerinin çevresindeki sızdırmazlık ürününü AUTOJOINT NOIR sökünüz .

Yerleştiriniz :

Sıkılama torkları (sıkma momentleri) :

ZORUNLU : gösterilen sırayla tüm cıvataları ; krankın zorlanmdan dondüğünden emin olunuz .


Segmanları segman pensesi ile takınız .

Sızdırmazlık segmanın (11) top işaretli yüzeyi yukarıya doğru yönlendirilmelidir .

Piston segmanı boşluğuna (11) göre segman boşluğunu (10) 180 ° döndürünüz .

NOT / BILGI : uflex tip yağ (12) segmanının boşluğu yoktur .


PISTON/PISTON KOLU TAKİMİNİ UYARLANMİŞ YÜZÜĞÜN [13A] - [13B] ARASİNA YERLEŞTIRINIZ (ÇEVREYI YAĞLAYİNİZ) .

Pistonun (B) kısmının geçmesine müsaade ederek pistonun kılavuzlanmasını sağlayınız .

Uyarlanmış üst yarım yatağı tekrar yerine takınız .


Silindirleri yağlayınız .

Sökme işlemi sırasında konulan işaretlere uyun .

Piston oku dağıtıma doğru yönlendirilir .

Piston segmanlarının montaj yüzüğünü [13a] - [13b] karter contası yüzeyi ile tam olarak temas edecek şekilde ve silindire göre merkezlenmiş olarak tutunuz .

Yağ segmanının (uflex) yerine doğru olarak oturmasına dikkat ederek pistonu takınız .

Diğer takımlar için de aynı şekilde işlem yapınız .

Motor bloğunu döndürün .


ZORUNLU : piston kolları keplerini belirlenmiş yataklarla donatınız .

Yağlayınız :

Piston keplerini takınız .

ZORUNLU : piston kolları/piston kolları kepleri çiftleşmesine uyunuz .

Piston kolları kepleri cıvatalarını (13) tekrar takınız (yağlanmış olarak) .

ARAÇLAR [17] - [22] YARDİMİYLA :


Yağ pompası conta yüzeyini conta macunu AUTOJOINT NOIR ile sıvayınız .

Yerleştiriniz :

Cıvatalara (LOCTITE FRENETANCH) 15 sürünüz .

Ivatayı (15) .

Idalarını (15) 0.8 ± 0.1 m.dan'da sıkın .


aleti [14b] alet [14a] üzerine yerleştirin .

alet [16] yardımıyla yeni sızdırmaz (14a) halkayı takınız .

[14b] aletini sökünüz .

UYARİ : montaj sırasında, aletin dudağını yağlayınız, ancak contanın dış yüzünü yağlamayınız .


sızdırmazlık yüzüğünü [14a] silindir karterine dayanacak şekilde aleti ile yerleştiriniz .


aleti [15b] alet [15a] üzerine yerleştirin .

alet [17] yardımıyla yeni sızdırmaz (15a) halkayı takınız .

[15b] aletini sökünüz .

UYARİ : montaj sırasında, aletin dudağını yağlayınız, ancak contanın dış yüzünü yağlamayınız .


sızdırmazlık yüzüğünü (17) silindir karterine [15a] dayanacak şekilde aleti ile yerleştiriniz .


Yerleştiriniz :


Kopilyanın (I) varlığını kontrol edin .

Yağ karterini yerine takınız(20) .

Cıvataları sıkmadan, temas edinceye kadar yaklaştırınız .

Rektifiye edilmiş bir cetveli (m) noktasına yerleştiriniz ve silindir karteri yüzeyi ile aynı hizaya getirmek üzere yağ karterini ayarlayınız .


İvataları (21) ve yağ karteri (22) cıvatalarını 0.8 ± 0.2, m.dan tork değeri ile sıkınız .


ZORUNLU : cıvataların (24) takılmasından önce cıvataların (24) dişleri temizlenmelidir ; krank mili ve motor volanı arasındaki temas yüzeylerini temizleyiniz .

Yerleştiriniz :


ALETI (18) TAKİNİZ .

İvataları (24) motor volanı ile temas edecek şekilde takınız .

Sırasıyla 1 - 5 - 3 - 7 - 2 - 6 - 4 - 8 :

ZORUNLU : gösterilen sırayla tüm cıvataları .


UYARİ : merkezleme saplamalarının mevcut oldujunu kontrol ediniz (n) ; pistonları yarım strok konumuna getiriniz .

Silindir kapağı contasını (25) (yeni) yerine koyunuz .

ZORUNLU : TOP noktasındaki yazıyı (p) yukarıya doğru, yağ filtresi tarafına yönlendiriniz .


C - EW10D motoru .

D - EW7J4 - EW10J4 motorlar .

ZORUNLU : silinidr kapağı vidalarını yeniden kullanmadan önce uzunluklarını kontrol ediniz .

UYARİ : dişler üzerinde ve cıvata başlarının altında MOLYKOTE G RAPID PLUS ile kaplı silindir kapajı cıvatalarını yerleştirinz .

Yerleştiriniz :

ZORUNLU : gösterilen sırayla tüm cıvataları .

Sıkılama torkları (sıkma momentleri) ; ALETLERI [17] - [22] KULLANİN :

NOT / BILGI : açısal sıkma işlemini 1 ile veya 2 kez uygulayınız .

UYARİ : müdahaleden sonra silindir kapağının tekrar sıkılması yasaktır .

Yerleştiriniz :


Eksantrik mili yatak kepleri karteri conta yüzeyini, yaklaşık AUTOJOINT NOIR muntazam kordon şeklinde conta macunu ø 3,5 mm ile sıvayınız .

Silindir kapağı eksantrik mili yatak keplerinin karterini tekrar yerine takınız .

NOT / BILGI : silindir kapağı eksantrik mili yatak kepleri karterinin silindir kapağı üzerine yanaşmasını kolaylaştırmak üzere eksantrik millerini döndürünüz .


Eksantrik millerinin silindir kapağına oranla taşma yüksekliğini E = 8,0 ± 0,2 mm kontrol ediniz .

23 bağlantı cıvatalarını (28) yaklaştırınız ve temas edinceye kadar sıkınız .

Civatalari 0.9 ± 0.1 daNm'ye sikiniz .

Su pompasını tekrar takınız .

UYARİ : su pompasındaki konumlandırma kopilyalarının var olup olmadığını kontrol ediniz .


Su pompasının sıkılması .

ZORUNLU : gösterilen sırayla tüm cıvataları .

Gösterilen sırayla tüm cıvataları (1 - 2 - 3 - 4) :


Yerleştiriniz :

EW10J4 MOTORU


Egzost eksantrik milini, bir düz anahtar yardımıyla düz yüzey (q) üzerinde sabitleştiriniz .

Cıvatayı (29) sıkılayınız :

Emme eksantrik milini bir düz anahtar yardımıyla sabitleştiriniz .

Cıvatayı (32) sıkılayınız :

LETI YARDİMİYLA EKSANTRIK MILLERINI [20] PIMLE SABITLEYINIZ .


UYARİ : cıvatanın (38) sıkılı olmadığından emin olunuz (pinyon dişli (36) serbest olmalıdır) .

Krank mili pinyon dişlisi (45) üzerindeki kayışı (36) tekrar yerine takınız .

KAYİŞİ (45) ALET [23] YARDİMİYLA TESPIT EDINIZ .

ZORUNLU : (s) 'daki kayışa bir çekme kuvveti uygulayarak, krank mili pinyon dişlisinin flanşa (36) dayanmasını sağlayınız .


Triger kayışını yerine yerleştirin (Aşağıdaki sıraya uyarak) :

Sökünüz :


(40) mm bir altı köşe yıldız anahtar yardımıyla gergi makarayı (t) ok yönünde çeviriniz .


(y) mm bir altı köşe yıldız anahtar yardımıyla (w) işaretini (u) konumuna getiriniz .

ZORUNLU : İndeks (y) kertiği (x), en az 10 °'lik bir açısal değer kadar geçmelidir ; gergi makarayı veya triger kayışı ve gergi makara takımını değiştiriniz .

Daha sonra gergi makarayı ok (y) yönünde çevirerek (x) işaretini ayar konumuna (v) getiriniz .

UYARİ : (y) işareti çentiği (x) geçmemelidir ; aksi durumda : triger kayışının germe işlemini tekrarlayınız .

ZORUNLU : gergi makara, sabitlenmesini sağlayan sıkma işlemi sırasında dönmemelidir ; aksi durumda : triger kayışının germe işlemini tekrarlayınız .

(40) m.dan kadar gergi 2.1 ± 0.2 makaranın vidasını sıkınız .

UYARİ : gergi makarayı hareket ettiren altı köşe yıldız anahtarı silindir kapağı (z) conta yüzeyinin altında bulunmalıdır ; aksi durumda : gergi makarayı veya triger kayışı ve gergi makara takımını değiştiriniz .

Krank milini normal dönüş yönünde 10 devir çeviriniz .

ZORUNLU : kayış üzerine hiç bir şekilde dışardan baskı veya müdahale yapılmamalıdır .

[20] VEYA [21] ALETI YARDİMİYLA, EMME EKSANTRIK MILI KASNAĞİNİ PIMLE SABITLEYINIZ .

ZORUNLU : (y) işareti çentik (x) ile karşı karşıya bulunmalıdır ; aksi durumda : (y) işaretinin konumu doğru değilse, triger kayışının germe işlemlerini tekrarlayınız .

ALETLERI [20] - [21] - [19] KOYUNUZ (Motor donanımına göre) .

[19] ALETINI TAKMAK MÜMKÜN OLDUĞUNDA, TAKMA IŞLEMLERINI SİRASİYLA YAPİN .

ZORUNLU : [19] ALETINI TAKMANİN MÜMKÜN OLMAMASİ HALINDE, (37) TABLAYİ YERINE KOYUN .


Krankı sabitleyin ; [25] ALETINI KULLANARAK .

(38) vidasını krank dişlisi (36) serbest kalacak şekilde gevşetin .

(37) tablayı ayar noktasına getirin ; [25] ALETINI KULLANARAK .

ALETI [19] TAKİN .

Krankı sabitleyin ; [25] ALETINI KULLANARAK .

Çelik rondela ile montaj (yaldız renkli) :

Tavlanmış çelik rondela ile montaj (metalik renkli) :

[20] - [21] - [19] - [25] APARATLARİ SÖKÜN (Motor donanımına göre) .


Yerleştiriniz :

(51) civatalari 2.1 ± 0.2 daNm'ye sikin .


Yerleştiriniz :


ZORUNLU : gösterilen sırayla tüm cıvataları .

Cıvataları (53) silindir kafası kapakları ile temas edecek şekilde yaklaştırınız .

(53) civatalari 1.1 ± 0.1 daNm'ye sikin .


Contanın etrafına conta macunu sürünüz .


Yerleştiriniz :


M çaplı bir boru yardımıyla contayı ø 33,0 mm dayanak noktasına kadar itiniz .

Yerleştiriniz :


ZORUNLU : gösterilen sırayla tüm cıvataları .

Sikiniz :


C - EW10D motoru .

D - EW7J4 - EW10J4 motorlar .

Yerleştiriniz :


Su çıkış kutusunun contasını yerine takınız .

Su çıkış kutusu üzerindeki su pompası su çıkış kutusunun (65) irtibat borusunu değiştiriniz .

Su çıkış kutusu (65) ile su pompası (64) su çıkış kutusu irtibat borusu grubunu tekrar takınız .


ZORUNLU : Ön katalizör çok kuvvetli sıcaklık değişimlerine maruz kalır; her türlü zorlamayı önlemek üzere takma sırasına uyunuz .

Yerleştiriniz :

Kaynaklanmış cıvata (69) üzerinde bağlamak için kelepçeyi (aa) çeviriniz .

Yerleştiriniz :

Somunlar (68) :

Yerleştiriniz :


Yerleştiriniz :


C - EW10D motoru .

D - EW7J4 - EW10J4 motorlar .

Yerleştiriniz :

ZORUNLU : bir kaçak detektörü yardımıyla yüksek basınçlı yakıt devresinin sızdırmazlık özelliğini kontrol ediniz .


Yerleştiriniz :

Ava dağıtıcısı bağlantılarını (86), (87) ila 2.0 ± 0.5 m.dan tork değeri ile sıkınız .


www.elcats.org Удаленный доступ к автокаталогам
  Яндекс.Метрика