Στην αρχή του εγγράφου
Kalos/Aveo
Στην προηγούμενη σελίδαΣτην επόμενη σελίδα
Αρχική σελίδα GMDEΣτατικό TOC φορτίουΔυναμικό TOC φορτίουΒοήθεια;

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Σύστημα Κλιματισμού

Ο συμπιεστής συνεργάζεται με τη θερμική βαλβίδα διαστολής του εξατμιστή για να σχηματίσει ένα ευρέως αυτορυθμιζόμενο σύστημα. Στον αγωγό υψηλής πίεσης του ψυκτικού, υπάρχει ένας αισθητήρας πίεσης στη θέση του παραδοσιακού διακόπτη αποκοπής υψηλής ή χαμηλής πίεσης, ή του διακόπτη πίεσης. Ο συμπλέκτης του συμπιεστή ελέγχεται από τον εγκέφαλο του συστήματος μετάδοσης κίνησης (PCM), ή τον εγκέφαλο του κινητήρα (ECM), που παρακολουθεί δεδομένα από διάφορα συστήματα του κινητήρα. Το PCM, ή το ECM, θα αποσυμπλέξουν το συμπλέκτη του συπιεστή εάν ανιχνευθούν οι παρακάτω συνθήκες:
Ο συμπλέκτης του συμπιεστή θα παραμείνει αποσυμπλεγμένος μέχρι να αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία.

Εξαρτήματα συστήματος - Λειτουργικά

Συμπιεστής

Όλοι οι συμπιεστές είναι κινούμενοι με ιμάντα από το στροφαλοφόρο άξονα του κινητήρα μέσω της τροχαλίας του συμπλέκτη του συμπιεστή. Η τροχαλίας του συμπιεστή περιστρέφεται χωρίς να κινεί τον άξονα του συμπιεστή μέχρι να ενεργοποιηθεί ένα ηλεκτρομαγνητικό πηνίο συμπλέκτη. Όταν εφαρμόζεται τάση για την ενεργοποίση του πηνίου του συμπλέκτη, η πλάκα του συμπλέκτη και το συγκρότημα της πλήμνης μετακινούνται προς την τροχαλία. Η μαγνητική δύναμη κλειδώνει το δίσκο συμπλέκτη και την τροχαλία μαζί σαν μια μονάδα για κινήσουν τον άξονα του συμπιεστή.
Καθώς ο άξονας του συμπιεστή οδηγείται, συμπιέζει τους ατμούς της χαμηλής πίεσης του ψυκτικού από τον εξατμιστή σε υψηλή πίεση, ατμούς υψηλής θερμοκρασίας. Το ψυκτικό λάδι που χρησιμοποιείται για τη λίπανση του συμπιεστή μεταφέρεται με το ψυκτικό.
Ανατρέξτε στο "Γενική Επισκευή Συμπιεστή V5 Συστήματος Κλιματισμού" σε αυτήν την ενότητα για την πλήρη διαδικασία επισκευής.

Πυρήνας συμπυκνωτή

Το συγκρότημα του συμπυκνωτή μπροστά από το ψυγείο αποτελείται από σπειροειδείς σωλήνες που μεταφέρουν το ψυκτικό και πτερύγια που παρέχουν αστραπιαία μεταφορά θερμότητας. Ο αέρας που περνά από το συμπυκνωτή ψύχει τους ατμούς υψηλής πίεσης του ψυκτικού και τους συμπυκνώνει σε υγρό.

Βαλβίδα εκτόνωσης διαστολής

Η βαλβίδα εκτόνωσης διαστολής βρίσκεται στην πλευρά του χώρου επιβατών του ταμπλό, κοντά στο δεξιό θόλο της μπροστινής ανάρτησης.
Η βαλβίδα εκτόνωσης διαστολής μπορεί να σταματήσει να λειτουργεί σε τρεις διαφορετικές θέσεις: ανοικτή, κλειστή ή περιορισμένη.
Μια βαλβίδα εκτόνωσης διαστολής που σταματά να λειτουργεί σε ανοικτή θέση θα έχει ως αποτέλεσμα θόρυβο στο συμπιεστή του A/C ή καθόλου ψύξη. Η αιτία μπορεί να είναι ένα σπασμένο ελατήριο, μια σπασμένη μπίλια ή υπερβολική υγρασία στο σύστημα A/C. Αν βρεθεί το ελατήριο ή η μπίλια να έχουν βλάβη, αντικαταστήστε τη βαλβίδα εκτόνωσης διαστολής. Αν βρεθεί υπερβολική υγρασία στο σύστημα A/C, ανακυκλώστε το ψυκτικό.
Μια βαλβίδα εκτόνωσης διαστολής που σταματά να λειτουργεί σε κλειστή θέση θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλή πίεση αναρρόφησης και καθόλου ψύξη. Αυτό μπορεί να προκληθεί από ηλεκτρικό θόλο με βλάβη ή υπερβολική υγρασία στο σύστημα A/C. Αν ο ηλεκτρικός θόλος στη βαλβίδα εκτόνωσης διαστολής βρεθεί να έχει βλάβη, αντικαταστήστε τη βαλβίδα εκτόνωσης διαστολής. Αν βρεθεί υπερβολική υγρασία στο σύστημα A/C, ανακυκλώστε το ψυκτικό.
Μια περιορισμένη βαλβίδα εκτόνωσης διαστολής θα έχει ως αποτέλεσμα χαμηλή πίεση αναρρόφησης και καθόλου ψύξη. Αυτό μπορεί να προκληθεί από ιζήματα στο σύστημα ψυκτικού. Αν η αιτία είναι ιζήματα, ανακυκλώστε το ψυκτικό, αντικαταστήστε τη βαλβίδα εκτόνωσης διαστολής και αντικαταστήστε τον αφυγραντήρα αέρα.

Πυρήνας εξατμιστή

Ο εξατμιστής είναι μια συσκευή που ψύχει και ξηραίνει τον αέρα πριν αυτός περάσει μέσα στο όχημα. Ψυκτικό υψηλής πίεσης ρέει μέσα από το ακροφύσιο του σωλήνα εκτόνωσης και γίνεται χαμηλής πίεσης αέριο στον εξατμιστή. Η θερμότητα στον αέρα που περνά μέσα από τον πυρήνα εξατμιστή μεταφέρεται στην πιο ψυχρή επιφάνεια του πυρήνα, που ψύχει τον αέρα. Καθώς πραγματοποιείται η διαδικασία μεταφοράς θερμότητας από τον αέρα στην επιφάνεια του πυρήνα εξατμιστή, οποιαδήποτε υγρασία στον αέρα συμπυκνώνεται στην εξωτερική επιφάνεια του πυρήνα εξατμιστή και αποστραγγίζετε σαν νερό.

Αφυγραντήρας αέρα

Ενεργεί ως ένα δοχείο αποθήκευσης ψυκτικού, που δέχεται υγρό και ορισμένους ατμούς και λιπαντικό ψυκτικού από τον εξατμιστή.
Στο κάτω μέρος του αφυγραντήρα αέρα είναι το αποξηραντικό, που δρα σαν ξηραντικό μέσο για την υγρασία που μπορεί να μπήκε στο σύστημα. Κοντά στο κάτω μέρος του σωλήνα εξόδου του αφυγραντήρα αέρα βρίσκεται μια οπή διαφυγής λαδιού για να παρέχει μια διαδρομή επιστροφής του λαδιού στο συμπιεστή. Ο αφυγραντήρας αέρα μπορεί να επισκευαστεί μόνο σαν συγκρότημα.

Καλοριφέρ.

Ο πυρήνας του καλοριφέρ θερμαίνει τον αέρα πριν αυτός περάσει μέσα στο όχημα. Μέσα από τον πυρήνα κυκλοφορεί ψυκτικό κινητήρα για να θερμαίνει τον εξωτερικό αέρα που περνά πάνω από τα πτερύγια του πυρήνα. Ο πυρήνας λειτουργεί συνεχώς και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να σταθμίζει τον προετοιμασμένο αέρα στο πρόγραμμα λειτουργίας A/C καθώς και στο πρόγραμμα λειτουργίας θέρμανσης ή αερισμού.

Θερμίστορ Εξατμιστή (1,2 SOHC Σύστημα Κλιματισμού SP10 μόνο)

Το θερμίστορ είναι ένας αισθητήρας που ανιχνεύει τη θερμοκρασία του ψυκτικού στον εξατμιστή. Εάν η θερμοκρασία του εξατμιστή πέσει στους 0°C (32°F) ή πιο κάτω, το ψυγείο του εξατμιστή βουλώνει από τον πάγο, με αποτέλεσμα τη μειωμένη ροή αέρα και την επακόλουθη μείωση της ικανότητας ψύξης.
Για να αποτραπεί αυτό, ο εγκέφαλος του κινητήρα (ECM) παρακολουθεί το σήμα θερμοκρασίας του θερμίστορ και ελέγχει τη λειτουργία του συμπιεστή. Εάν η θερμοκρασία του εξατμιστή πέσει στους 2°C (35,6°F), ο συμπλέκτης του συμπιεστή αποσυμπλέκεται μέχρι να αυξηθεί η θερμοκρασία πάνω από τους 4°C (39,2°F).
Το θερμίστορ βρίσκεται στον εξατμιστή.

Εξαρτήματα συστήματος - Έλεγχος

Ελεγκτής

Η λειτουργία του συστήματος A/C ελέγχεται από τους διακόπτες και το μοχλό στο τμήμα ελέγχου. Ο συμπλέκτης του συμπιεστή και ο ανεμιστήρας είναι συνδεμένοι ηλεκτρικά στο τμήμα ελέγχου με μία καλωδίωση. Το κύκλωμα του ανεμιστήρα είναι ανοικτό στο OFF. Η ροή αέρα παρέχεται από τις τέσσερις ταχύτητες του ανεμιστήρα που είναι διαθέσιμες στα υπόλοιπα προγράμματα λειτουργίας. Ψυχρός και ξηρός αέρας είναι διαθέσιμος στα προγράμματα λειτουργίας MAX, NORMAL, BI-LEVEL, και DEFROST.
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται από τη θέση του κουμπιού θερμοκρασίας στο τμήμα ελέγχου. Ένα καλώδιο συνδέει αυτό το κουμπί με τη θυρίδα θερμοκρασίας, που ελέγχει τη ροή αέρα που περνά από το καλοριφέρ. Καθώς το κουμπί θερμοκρασίας κινείται στο εύρος της διαδρομής του, ένα κλιπ ολίσθησης στο καλώδιο στη σύνδεση της βαλβίδας θερμοκρασίας θα πρέπει να πάρει μια θέση εξασφαλίζοντας ότι η θυρίδα θερμοκρασίας θα εδράσει και στις δύο ακραίες θέσεις. Η θέση της θυρίδας θερμοκρασίας είναι ανεξάρτητη από το διακόπτη ελέγχου προγράμματος λειτουργίας. Η θυρίδα θερμοκρασίας σε μερικά μοντέλα ελέγχεται ηλεκτρικά, εξαλείφοντας την ανάγκη για το καλώδιο θερμοκρασίας.
Ο ηλεκτρικός ανεμιστήρας ψύξης του κινητήρα σε κάποια οχήματα δεν είναι τμήμα του συστήματος ελέγχου του A/C. Ωστόσο, ο ανεμιστήρας λειτουργεί κάθε φορά που το A/C είναι στα προγράμματα λειτουργίας MAX, NORMAL ή BI-LEVEL. Μερικά μοντέλα καλύπτουν ανάγκες της λειτουργίας του ανεμιστήρα ψύξης του κινητήρα όταν ο ελεγκτής είναι στο πρόγραμμα λειτουργίας DEFROST. Το πρόσθετο χαρακτηριστικό είναι μέρος της λειτουργίας του ελεγκτή του A/C και σκοπεύει στην πρόληψη υπερβολικών θερμοκρασιών στην κεφαλή του συμπιεστή. Επίσης επιτρέπει στο σύστημα A/C να λειτουργεί πιο αποδοτικά. Σε μοντέλα ο ανεμιστήρας ψύξης του κινητήρα θα σβήσει κατά τη διάρκεια οδήγησης σε συνθήκες ταχύτητας πάνω από 56 km/h (35 mph), όταν η ροή αέρα μέσα από το πηνίο του συμπυκνωτή είναι αρκετή για επαρκή ψύξη. Η λειτουργία του ανεμιστήρα ψύξης ελέγχεται από τη μονάδα ελέγχου του μηχανισμού μετάδοσης ισχύος (PCM) ή την ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου κινητήρα (ECM) μέσω του ρελέ του ανεμιστήρα ψύξης.

Μετατροπέας πίεσης

Ο μετατροπέας πίεσης ενσωματώνει τις λειτουργίες των διακοπτών αποκοπής υψηλής πίεσης και χαμηλής πίεσης μαζί με τον περιστροφικό διακόπτη του ανεμιστήρα. Ο μετατροπέας πίεσης βρίσκεται στη γραμμή υγρού ψυκτικού της πλευράς υψηλής πίεσης κοντά στη δοκό της ανάρτησης μπροστά δεξιά και στο συγκρότημα του φίλτρου αέρα.

Αποκοπή συμπιεστή με εντελώς ανοιχτή πεταλούδα (WOT)

Κατά τη διάρκεια της πλήρους επιτάχυνσης σε οχήματα με σύστημα πολλαπλού ψεκασμού (MPI) ο αισθητήρας θέσης πεταλούδας (TPS) στέλνει ένα σήμα στο PCM ή στο ECM, το οποίο ελέγχει το συμπλέκτη του συμπιεστή.

Ρελέ καθυστέρησης A/C

Αυτό το ρελέ σε μερικά οχήματα ελέγχει το ρεύμα σε ολόκληρο το σύστημα A/C και παρέχει μια μικρή καθυστέρηση κατά την εκκίνηση.

Συμπιεστής V5 και SP10 - Γενική Περιγραφή

Διαφορετικά οχήματα με συμπιεστές V5 ή SP10 μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές στη συναρμολόγηση και την εγκατάσταση, αλλά οι διαδικασίες επισκευής είναι παρόμοιες.
Πριν να αφαιρέσετε το συμπιεστή ή να πραγματοποιήσετε επισκευές επί του οχήματος, καθαρίστε τις συνδέσεις του συμπιεστή και το εξωτερικό του συμπιεστή.

Σημαντικό : Αφού αφαιρέσετε το συμπιεστή από το όχημα για επισκευή, στραγγίστε το λάδι αφαιρώντας την τάπα εκροής λαδιού. Στραγγίστε επίσης το λάδι από τα ανοίγματα αναρρόφησης και εκτόνωσης για να εξασφαλίσετε πλήρη αποστράγγιση. Μετρήστε την ποσότητα λαδιού που στραγγίστηκε και καταγράψτε αυτήν την ποσότητα. Απορρίψτε το χρησιμοποιημένο λάδι και προσθέστε την ίδια ποσότητα καινούργιου ψυκτικού λαδιού πολυαλκαλικής γλυκόλης (PAG) στο συμπιεστή.

Ο συμπιεστής έχει αφαιρεθεί από το όχημα εκτός αν υποδεικνύεται αλλιώς.
Καθαρά εργαλεία και καθαρός χώρος εργασίας είναι σημαντικά για σωστή επισκευή. Μην αφήσετε τη σκόνη και ξένα σώματα να πάνε πάνω και μέσα στα εξαρτήματα του συμπιεστή. Τμήματα που πρόκειται να ξανασυναρμολογηθούν θα πρέπει να καθαρίζονται με τριχλωροαιθάνιο, νάφθα, διαλυτικό stoddard, κηροζίνη ή άλλο παρόμοιο διαλυτικό. Στεγνώστε τα καθαρισμένα εξαρτήματα με καθαρό ξηρό αέρα. Χρησιμοποιείστε μόνο υφάσματα που δεν αφήνουν χνούδι, για να σκουπίσετε τα εξαρτήματα.

Συμπιεστής V5 - Περιγραφή λειτουργίας

Ο V5 είναι ένας συμπιεστής μεταβλητού εκτοπίσματος που μπορεί να ταιριάξει την απαίτηση για αυτοκινούμενο κλιματισμό (A/C) υπό όλες τις συνθήκες χωρίς περιοδική επανάληψη. Ο βασικός μηχανισμός συμπιεστή είναι ένας ταλαντευόμενος δίσκος μεταβλητής γωνίας με πέντε αξονικά προσανατολισμένους κυλίνδρους. Το κέντρο ελέγχου του εκτοπίσματος του συμπιεστή είναι μια ρυθμιστική βαλβίδα που ενεργοποιείται με μια πτυσσόμενη μεμβράνη που βρίσκεται στην οπίσθια κεφαλή του συμπιεστή. Η βαλβίδα ελέγχου ανιχνεύει αυτόματα την πίεση αναρρόφησης του συμπιεστή.
Η γωνία του ταλαντευόμενου δίσκου και το εκτόπισμα του συμπιεστή ρυθμίζονται από το διαφορικό πίεσης αναρρόφησης του στροφαλοθάλαμου. Όταν η απαίτηση χωρητικότητας του A/C είναι υψηλή, η πίεση αναρρόφησης θα είναι πάνω από το σημείο ελέγχου. Η βαλβίδα θα διατηρήσει μια διαφυγή από το στροφαλοθάλαμο προς την αναρρόφηση. Χωρίς διαφορικό πίεσης αναρρόφησης του στροφαλοθάλαμου ο συμπιεστής θα έχει μέγιστο εκτόπισμα.
Όταν η απαίτηση χωρητικότητας του A/C είναι χαμηλότερη και η πίεση αναρρόφησης φτάσει το σημείο ελέγχου, η βαλβίδα θα αφήσει να διαρρεύσουν αέρια εκτόνωσης στο στροφαλοθάλαμο και θα φράξει την οδό ροής από το στροφαλοθάλαμο προς το θάλαμο αναρρόφησης. Η γωνία του ταλαντευόμενου δίσκου ρυθμίζεται με δυναμική αντιστάθμιση των πέντε πιστονιών. Μια ελάχιστη ανύψωση του διαφορικού πίεσης αναρρόφησης του στροφαλοθάλαμου δημιουργεί πλήρη ώθηση στα πιστόνια με αποτέλεσμα κίνηση γύρω από τον πείρο περιστροφής του ταλαντευόμενου δίσκου που μειώνει τη γωνία του δίσκου.
Ο συμπιεστής έχει ένα μοναδικό σύστημα λίπανσης. Η διαφυγή αναρρόφησης του στροφαλοθάλαμου κατευθύνεται μέσω του περιστρεφόμενου ταλαντευόμενου δίσκου για λίπανση του ρουλεμάν του ταλαντευόμενου δίσκου. Η περιστροφή ενεργεί σαν διαχωριστής λαδιού που αφαιρεί μερικό από το λάδι από τη διαφυγή αναρρόφησης του στροφαλοθάλαμου, ξαναστέλνοντάς το στο στροφαλοθάλαμο όπου μπορεί να λιπάνει το μηχανισμό του συμπιεστή.

Συμπιεστής SP10 - Περιγραφή Λειτουργίας

Ο SP-10 είναι ένας συμπιεστής σταθερού κυβισμού 110-cc με παλινδρομική πλάκα. Αποτελείται από 5 έμβολα με διπλά άκρα που παλινδρομούν σε 10 κυλίνδρους από το συγκρότημα της παλινδρομικής πλάκας & του άξονα. Υπάρχουν 10 ημισφαιρικές υποδοχές που συνδέουν τα έμβολα στο συγκρότημα της παλινδρομικής πλάκας και άξονα. Καθώς η πλάκα περιστρέφεται, οι υποδοχές παλινδρομούν. Έτσι η περιστροφική κίνηση της πλάκας μετατρέπεται σε παλινδρομική κίνηση των εμβόλων.


Στην προηγούμενη σελίδαΣτην επόμενη σελίδα
©Copyright Chevrolet Europe. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων

www.inocats.com Удаленный доступ к автокаталогам
  Яндекс.Метрика