Do początku dokumentu
Tacuma-Rezzo
Do poprzedniej stronyDo następnej strony
Strona startowa GMDEZaładuj statyczny spis treściZaładuj dynamiczny spis treściPomoc?

SEKCJA 6A

UKŁAD KIEROWNICZY ZE WSPOMAGANIEM

OPIS I DZIAŁANIE UKŁADU

OPIS OGÓLNY

W skład mechanizmu wspomagającego układu kierowniczego wchodzą trzy elementy: pompa mechanizmu wspomagającego, zbiornik płynu układu kierowniczego ze wspomaganiem oraz przekładnia zębatkowa. Pompa mechanizmu wspomagającego to pompa wirowa, napędzana przez silnik i wytwarzająca w układzie ciśnienie hydrauliczne. Zasysa ona płyn ze zbiornika płynu układu kierowniczego ze wspomaganiem, który to zbiornik połączony jest z kolei z przekładnią kierowniczą. Zawór bezpieczeństwa wewnątrz zaworu regulującego strumień przepływu ogranicza ciśnienie wytwarzane przez pompę. Przekładnia zębatkowa jest wyposażona w obrotowy zawór regulacyjny, który kieruje olej hydrauliczny z pompy mechanizmu wspomagającego na jedną lub na drugą stronę tłoka zębatki przekładni kierowniczej. Tłok zębatki przekładni kierowniczej przymocowany jest do zębatki. Tłok zamienia ciśnienie hydrauliczne w siłę liniową, która porusza zębatkę w prawo lub w lewo. Siła przenoszona jest następnie przez wewnętrzne i zewnętrzne drążki kierownicze do zwrotnic osi przedniej, które obracają koła.

IDENTYFIKACJA ELEMENTÓW

UKŁAD KIEROWNICZY ZE WSPOMAGANIEM


UAA6A010
Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 1. Zbiornik oleju układu kierowniczego ze wspomaganiem
 2. Zakrętka zbiornika oleju układu kierowniczego ze wspomaganiem
 3. Wkładka gąbczasta zbiornika oleju układu kierowniczego ze wspomaganiem
 4. Osłona zbiornika oleju układu kierowniczego ze wspomaganiem
 5. Nakrętka zbiornika oleju układu kierowniczego ze wspomaganiem
 6. Przewód zwrotny
 7. Sztywny przewód ciśnieniowy pompy
 8. Zacisk
 9. Giętki przewód zasilający
 10. Zacisk
 11. Śruba pompy mechanizmu wspomagającego
 12. Śruba wspornika pompy mechanizmu wspomagającego
 13. Pompa wspomagania kierownicy
 14. Przekładnia mechanizmu wspomagającego

INFORMACJE I PROCEDURY DIAGNOSTYCZNE

TEST CIŚNIENIOWY UKŁADU KIEROWNICZEGO ZE WSPOMAGANIEM

Wymagane narzędzia

KM-354-B Urządzenie do kontroli pompy układu kierowniczego ze wspomaganiem
W celu określenia, czy przyczyną usterki jest pompa, czy przekładnia, należy sprawdzić ciśnienie zgodnie z poniższą instrukcją.

Procedura kontrolna

 1. Sprawdzić poziom płynu układu kierowniczego ze wspomaganiem i naciąg wieloklinowego paska napędowego wyposażenia dodatkowego. Patrz „Kontrola i uzupełnianie płynu” w tej części oraz Rozdział 6B, Pompa mechanizmu wspomagającego.
 2. Odłączyć od pompy przewód wysokociśnieniowy. Do wyłapania płynu użyć niewielkiego pojemnika.
 3. Podłączyć przewód giętki zestawu przyrządów do testów ciśnieniowych KM-354-B do ciśnieniowego przewodu giętkiego układu kierowniczego ze wspomaganiem biegnącego od pompy.
 4. Umieścić dźwignię zmiany biegów w pozycji PARK (pojazdy z automatyczną skrzynią biegów) lub neutralnej (pojazdy z ręczną skrzynią biegów). Załączyć hamulec postojowy.
 5. Całkowicie otworzyć zawór kontrolny.
 6. Uruchomić silnik i pozostawić go na wolnych obrotach.
 7. Obrócić kierownicę kilka razy w jedną i w drugą stronę do oporu, aby nagrzać płyn do temperatury roboczej.
 8. Zwiększyć obroty silnika do 1500 obr./min.

Uwaga: Jeśli zawór będzie całkowicie zamknięty na dłużej niż 5 sekund, pompa mechanizmu wspomagającego może ulec uszkodzeniu.

 1. Zamknąć zawór kontrolny i odczytać ciśnienie. Przy zamkniętym zaworze ciśnienie pompy powinno mieścić się w granicach od 8041 kPa do 8728 kPa (1166 psi do 1266 psi).
 2. Natychmiast całkowicie otworzyć zawór kontrolny.
 3. Obrócić kierownicę maksymalnie w lewo i w prawo. Jeżeli ciśnienie mieści się w określonych granicach, przyczyną problemu nie jest pompa. Sprawdzić szczelność przekładni kierowniczej ze wspomaganiem.
 4. Wymontować manometr i podłączyć giętki przewód ciśnieniowy.
 5. Odpowietrzyć układ.

BADANIE SZCZELNOŚCI UKŁADU KIEROWNICZEGO ZE WSPOMAGANIEM

Procedura ogólna

Należy skontrolować następujące elementy:

Ważne: Należy dokładnie określić miejsce nieszczelności. Punkt, z którego kapie płyn, nie musi być miejscem nieszczelności układu. W przypadku, gdy konieczna jest naprawa, po zdemontowaniu należy oczyścić miejsce nieszczelności, wymienić cieknącą uszczelkę, sprawdzić, czy powierzchnie styku nie są uszkodzone i ponownie dokręcić śrubę dynamometryczną. Czynności przeprowadzić zgodnie z wymogami technicznymi.

Kontrola przecieków zewnętrznych

Celem tego postępowania jest określenie miejsca nieszczelności z maksymalną dokładnością. Lokalizacja nieszczelności w niektórych przypadkach może być łatwa, niekiedy jednak ustalenie miejsca bardzo małych przecieków może okazać się trudne. W celu zlokalizowania bardzo małych przecieków, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
 1. Powycierać do sucha cały mechanizm wspomagający układu kierowniczego przy wyłączonym silniku.
 2. Sprawdzić poziom płynu w zbiorniku pompy układu kierowniczego ze wspomaganiem. W razie konieczności uzupełnić poziom płynu. Patrz „Kontrola i uzupełnianie płynu” w tej części.

Uwaga: Nie należy przez dłuższy czas przytrzymywać kierownicy w skrajnym położeniu, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia pompy mechanizmu wspomagającego.

 1. Uruchomić silnik. Kilka razy przekręcić kierownicę do oporu w kierunku przeciwnym, a następnie zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 2. Znaleźć miejsce nieszczelności i usunąć jej przyczynę.

KONSERWACJA

ODPOWIETRZANIE UKŁADU KIEROWNICZEGO ZE WSPOMAGANIEM

W przypadku wcześniejszej naprawy układu hydraulicznego wspomagania niemożliwe jest dokładne odczytanie poziomu płynu, dopóki z układu nie zostanie usunięte powietrze. W celu odpowietrzenia układu należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
 1. Przekręcić koła maksymalnie w lewo i uzupełnić płyn układu kierowniczego ze wspomaganiem do minimum (MIN na wskaźniku poziomu płynu).

Uwaga: Do uzupełniania płynu lub do jego kompletnej wymiary używać zawsze płynu do wspomagania kierownicy DEXRON®-II D. Użycie niewłaściwego płynu spowoduje uszkodzenie przewodu giętkiego i uszczelek oraz powstawanie nieszczelności.

 1. Uruchomić silnik. Wprowadzić silnik na podwyższone obroty biegu jałowego i ponownie sprawdzić poziom płynu. W razie konieczności dolać płynu do poziomu MIN.
 2. Odpowietrzyć układ, skręcając koła w jedną i drugą stronę. Kół nie należy skręcać do maksimum w żadną stronę. Płyn należy utrzymywać na poziomie MIN. Aby prawidłowe działanie układu kierowniczego było możliwe, z płynu musi zostać usunięte powietrze.
 3. Ustawić koła w pozycji centralnej. Silnik pozostawić włączony przez 2 do 3 minut.
 4. Aby upewnić się, że układ kierowniczy działa prawidłowo i nie hałasuje, należy przeprowadzić jazdę próbną.
 5. Ponownie sprawdzić poziom płynu, postępując jak opisano w punktach 1 i 2. Po ustabilizowaniu się temperatury układu na poziomie roboczym należy upewnić się, że płyn jest na poziomie MAX. W razie potrzeby dodać płynu.

KONTROLA I UZUPEŁNIANIE PŁYNU

Uwaga: Do uzupełniania płynu lub do jego kompletnej wymiary używać zawsze płynu do wspomagania kierownicy DEXRON®-II D. Użycie niewłaściwego płynu spowoduje uszkodzenie przewodu giętkiego i uszczelek oraz powstawanie nieszczelności.

 1. Poziom płynu układu kierowniczego ze wspomaganiem jest wskazywany albo za pomocą oznaczeń na półprzeźroczystym zbiorniku płynu, albo za pomocą wskaźnika poziomu płynu umieszczonego na zakrętce zbiornika.
 2. Jeżeli płyn jest podgrzany do temperatury 66°C (150°F), jego poziom powinien znajdować się między znakami MIN i MAX. W razie potrzeby dodać płynu.
 3. Jeżeli płyn jest chłodny, 21°C (70°F), powinien znajdować się na poziomie MIN. W razie potrzeby dodać płynu.

INSTRUKCJE NAPRAW

SERWIS POJAZDUUAA6A020
Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


ZBIORNIK PŁYNU UKŁADU KIEROWNICZEGO ZE WSPOMAGANIEM

Procedura montażu i wymontowania

 1. Za pomocą syfonu usunąć płyn układu kierowniczego ze wspomaganiem ze zbiornika płynu.
 2. Poluzować zaciski przewodów giętkich i odłączyć oba przewody od zbiornika płynu.
 3. Odkręcić nakrętki mocujące zbiornik płynu układu kierowniczego ze wspomaganiem.
 4. Wymontować zbiornik płynu układu kierowniczego ze wspomaganiem.
 5. Uwaga montażowa
  Moment dokręcania
  10 N•m (7 funt x stopa)


UAA6A030
Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


SZTYWNE I GIĘTKIE PRZEWODY POMPY MECHANIZMU WSPOMAGAJĄCEGO

(pokazano układ kierowniczy lewostronny, układ kierowniczy prawostronny jest podobny)

Procedura montażu i wymontowania

 1. Za pomocą syfonu usunąć płyn układu kierowniczego ze wspomaganiem ze zbiornika płynu.
 2. Odłączyć ciśnieniowy przewód sztywny od wylotu pompy mechanizmu wspomagającego i giętki przewód zwrotny od wlotu do zbiornika płynu układu kierowniczego ze wspomaganiem.
 3. Uwaga montażowa
  Moment dokręcania
  28 N•m (21 funt x stopa)


  UAA6A040
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 4. Odkręcić śrubę wspornika sztywnego przewodu ciśnieniowego od alternatora.
 5. Uwaga montażowa
  Moment dokręcania
  8 N•m (6 funt x stopa)


  UAA6A050
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 6. Podnieść i odpowiednio podeprzeć pojazd.
 7. Wykręcić śrubę wspornika przewodu zwrotnego z belki poprzecznej.
 8. Uwaga montażowa
  Moment dokręcania
  8 N•m (6 funt x stopa)


  UAA6A060
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 9. Odkręcić nakrętkę łączącą przewód ciśnieniowy z wlotem przekładni mechanizmu wspomagającego.
 10. Odkręcić nakrętkę łączącą przewód zwrotny z wylotem przekładni mechanizmu wspomagającego.
 11. Opuścić pojazd.
 12. Wyjąć przewód zwrotny i przewód ciśnieniowy z pojazdu.
 13. Uwaga montażowa
  Moment dokręcania
  Nakrętka łącząca wlot przekładni kierowniczej z przewodem ciśnieniowym
  28 N•m (21 funt x stopa)
  Moment dokręcania
  Nakrętka łącząca wylot przekładni kierowniczej z przewodem zwrotnym
  28 N•m (21 funt x stopa)


UAA6A070
Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


GIĘTKI PRZEWÓD ZASILAJĄCY UKŁADU KIEROWNICZEGO ZE WSPOMAGANIEM

Procedura montażu i wymontowania

 1. Za pomocą syfonu usunąć płyn układu kierowniczego ze wspomaganiem ze zbiornika płynu.
 2. Odkręcić śruby wspornika giętkiego przewodu zasilającego układu kierowniczego ze wspomaganiem od chłodnicy.
 3. Uwaga montażowa
  Moment dokręcania
  8 N•m (6 funt x stopa)


  UAA6A080
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 4. Odłączyć giętki przewód ciśnieniowy od wlotu pompy mechanizmu wspomagającego i przewód zasilający od wylotu zbiornika płynu układu kierowniczego ze wspomaganiem.
 5. Wyjąć giętki przewód zasilający układu kierowniczego ze wspomaganiem z pojazdu.

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA OGÓLNA

Zastosowanie
Opis
Ilość
1,0 litra (1,1 kwarty)
Środek smarny
Płyn do wspomagania kierownicy DEXRON®-II D

SPECYFIKACJA DOKRĘCANIA MOCOWAŃ

Zastosowanie
N•m
funt x stopa
funt x cal
Nakrętka mocująca zbiornik płynu układu kierowniczego ze wspomaganiem
10
7
89
Nakrętka mocująca pompę mechanizmu wspomagającego z ciśnieniowym przewodem sztywnym
28
21
-
Śruba między alternatorem a wspornikiem sztywnego przewodu ciśnieniowego
8
6
71
Śruba między belką poprzeczną a wspornikiem przewodu zwrotnego
8
6
71
Nakrętka łącząca wlot przekładni kierowniczej z przewodem ciśnieniowym
28
21
-
Nakrętka łącząca wylot przekładni kierowniczej z przewodem zwrotnym
28
21
-
Śruba między chłodnicą a wspornikiem giętkiego przewodu zasilającego
8
6
71

WYPOSAŻENIE I NARZĘDZIA SPECJALNE

TABELA NARZĘDZI SPECJALNYCH


UAA6A090
Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


. KM-354-B
. Pompa wspomagania kierownicy
. Urządzenie do kontroli


Do poprzedniej stronyDo następnej strony
© Copyright Chevrolet Europe Wszelkie prawa zastrzeżone

www.inocats.com Удаленный доступ к автокаталогам
  Яндекс.Метрика