Do początku dokumentu
Evanda
Do poprzedniej stronyDo następnej strony
Strona startowa GMDEZaładuj statyczny spis treściZaładuj dynamiczny spis treściPomoc?

SEKCJA 1D

CHŁODZENIE SILNIKA

Przestroga: Odłączyć ujemny przewód akumulatora przed wymontowaniem lub montażem zespołu elektrycznego, lub gdy narzędzie lub urządzenie może łatwo zetknąć się z odkrytymi końcówkami elektrycznymi. Odłączenie tego przewodu jest jednym ze środków mających na celu zapobieganie obrażeniom lub uszkodzeniu pojazdu. Zapłon musi być wyłączony, jeżeli nic innego nie podano w instrukcji.

SPECYFIKACJA

Specyfikacja układu chłodzenia

Zastosowanie
Opis
Jednostka
Standard
Układ chłodzenia
Rodzaj chłodzenia
-
Wymuszone chłodzenie cieczą
Ciecz chłodząca
Ilość cieczy chłodzącej
l/kwarta
7.5 / 7.93
Termostat
Typ
-
Typ woskowy rozszerzalny
Temperatura początku otwarcia
°C (°F)
83~87(181.4~188.6)
Temperatura(pełne otwarcie)
°C (°F)
100 (212)
Temperatura(pełne zamknięcie)
°C (°F)
78 ~ 82 (172.4 ~ 179.6)
Suw(pełne otwarcie)
mm (cale)
8 (0.315)
Elektryczny wentylator chłodzący
Typ
-
Elektryczny
Liczba łopatek
EA
5
Średnica wentylatora chłodzącego
mm (cale)
320(12.600)
Temperatura włączenia niskich obrotów
°C (°F)
88 (190.4)
Temperatura wyłączenia niskich obrotów
°C (°F)
85 (185)
Temperatura włączenia wysokich obrotów
°C (°F)
92 (197.6)
Temperatura wyłączenia wysokich obrotów
°C (°F)
89 (192.2)
Zbiornik wyrównawczy
Ciśnienie otwarcia zaworu ciśnieniowego
kPa(psi)
117.7~147.1(17.07~21.34)
Ciśnienie otwarcia zaworu podciśnieniowego
°C (°F)
9.8(1.42)
Pompa cieczy chłodzącej
Typ
-
Odśrodkowa
Średnica wirnika
mm (cale)
65(2.56)
Liczba łopatek wirnika
EA
6
Chłodnica
Typ
-
Dolnoprzepływowa
Szerokość rdzenia
mm (cale)
701(27.60)
Wysokość rdzenia
mm (cale)
372(14.65)
Głębokość rdzenia
mm (cale)
18(0.71)

Specyfikacja momentów dokręcenia zamocowań

Zastosowanie
N•m
Lb-Ft
Lb-In
Śruby mocujące pompy cieczy chłodzącej
20
15
-
Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika
20
15
-
Śruby mocujące zespołu wentylatora
4
-
35
Nakrętka silnika wentylatora
3,2
-
28
Wkręty zabezpieczające silnika wentylatora
4
-
35
Śruby mocujące chłodnicy
4
-
35
Śruba mocująca zbiornika wyrównawczego
8
-
71
Śruby mocowania obudowy termostatu
15
11
-
Śruba rurki chłodnicy oleju przekładniowego mostu pędnego
2.5
-
22

DIAGNOSTYKA

Test termostatu

 1. Zdemontuj termostat. Patrz "Termostat" w niniejszej części.
 2. Sprawdź, czy sprężyna zaworu jest naprężona, gdy termostat jest całkowicie zamknięty. Jeżeli sprężyna nie jest naprężona, wymień termostat.
 3. Zawieś termostat i termometr w naczyniu wypełnionym 50-procentowym wodnym roztworem glikolu etylenowego. Termostat i termometr nie może leżeć na dnie naczynia. Nierówne rozłożenie ciepła na dnie naczynia może spowodować błędne wskazania temperatury.
 4. Podgrzej naczynie palnikiem.
 5. Za pomocą termometru zmierz temperaturę podgrzanego roztworu.
 6. Termostat powinien zacząć otwierać w temp. 87°C (189°F), a całkowite otwarcie powinno nastąpić w temp. 102°C (216°F). Jeżeli tak nie jest, wymień termostat.

Diagnostyka układu chłodzenia

Silnik przegrzewa się

Czynności kontrolne
Czynność
Sprawdź ewentualny ubytek cieczy chłodzącej.
Dolej cieczy chłodzącej.
Sprawdź, czy roztwór cieczy chłodzącej nie jest zbyt słaby.
Upewnij się, że roztwór cieczy chłodzącej stanowi 50-procentowy wodny roztwór glikolu etylenowego.
Sprawdź, czy przednia część chłodnicy nie jest zabrudzona lub obłożona liśćmi i szczątkami owadów.
Oczyść przednią część chłodnicy.
Sprawdź, czy nie ma wycieków z przewodów giętkich, pompy cieczy chłodzącej, obudowy termostatu, chłodnicy, zatyczki rdzenia lub uszczelki głowicy.
Wymień wszystkie uszkodzone części.
Sprawdź, czy nie jest uszkodzony termostat.
Wymień uszkodzony termostat.
Sprawdź opóźnienie zapłonu.
Dokonaj diagnostyki za pomocą kodów ECM. Upewnij się, czy pasek rozrządu jest cały.
Sprawdź, czy wentylator elektryczny działa prawidłowo.
Wymień wentylator elektryczny.
Sprawdź, czy przewody giętkie chłodnicy są drożne i czy nie są zmurszałe.
Wymień uszkodzone przewody giętkie chłodnicy.
Sprawdź, czy pompa wody nie jest uszkodzona.
Wymień uszkodzoną pompę wody.
Sprawdź, czy nakrywka zbiornika wyrównawczego nie jest uszkodzona.
Wymień uszkodzoną nakrywkę zbiornika wyrównawczego.
Sprawdź, czy głowica cylindrów lub kadłub silnika nie są pęknięte i czy ich otwory są drożne.
Napraw uszkodzoną głowicę cylindrów lub uszkodzony kadłub silnika.

Ubytki cieczy chłodzącej

Czynności kontrolne
Czynność
Sprawdź szczelność chłodnicy.
Wymień uszkodzoną chłodnicę.
Sprawdź, czy nie ma wycieków w następujących miejscach:
 • Zbiornik wyrównawczy
 • Przewód giętki.
W razie potrzeby wymień następujące części:
 • Zbiornik wyrównawczy
 • Przewód giętki.
Sprawdź przewody giętkie chłodnicy, przewody giętkie nagrzewnicy oraz złączki, aby stwierdzić czy ich nie brakuje lub czy nie są uszkodzone.
Zamocuj z powrotem przewody giętkie.
Wymień przewody giętkie lub zaciski.
Sprawdź szczelność uszczelki pompy cieczy chłodzącej.
Wymień uszczelkę pompy cieczy chłodzącej.
Sprawdź szczelność uszczelnienia spoczynkowego pompy cieczy chłodzącej.
Wymień uszczelnienie spoczynkowe pompy cieczy chłodzącej.
Sprawdź, czy głowica cylindrów przykręcona jest właściwym momentem.
Dokręć śruby głowicy cylindrów zgodnie ze specyfikacją momentów dokręcania.
W razie potrzeby wymień uszczelkę głowicy cylindrów.
Sprawdź, czy nie ma wycieków w następujących miejscach:
 • Kolektor dolotowy.
 • Uszczelka głowicy cylindrów.
 • Zatyczka bloku cylindrów.
 • Rdzeń nagrzewnicy.
 • Korek spustowy chłodnicy.
W razie potrzeby napraw lub wymień części, tak aby wyeliminować wycieki.

Silnik nie osiąga normalnej temperatury pracy lub z nagrzewnicy wydostaje się zimne powietrze

Czynności kontrolne
Czynność
Dokonaj kontroli w celu stwierdzenia, czy termostat nie zakleszczył się w położeniu otwartym i czy termostat jest właściwego typu.
Załóż nowy termostat właściwego typu i o odpowiednim zakresie temperatur.
Sprawdź poziom cieczy chłodzącej w celu stwierdzenia, czy jest on poniżej oznaczenia MIN znajdującego się na zbiorniku wyrównawczym.
Dolej odpowiedniej cieczy chłodzącej, tak aby jej poziom sięgał do określonego oznaczenia znajdującego się na zbiorniku wyrównawczym.

LOKALIZATOR KOMPONENTÓW

Chłodnica/wentylator


V3B11D01
Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 1. Górny zderzak chłodnicy
 2. Wspornik chłodnicy
 3. Śruby mocujące chłodnicy
 4. Chłodnica
 5. Zderzak chłodnicy
 6. Zacisk sprężynowy
 7. Górny przewód giętki chłodnicy
 8. Śruby mocujące zespołu wentylatora
 9. Korek spustowy
 10. Zespół wentylatora chłodzącego
 11. Wentylator chłodzący

Pompa płynu chłodzącego/termostat


V3B11D02
Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 1. Pierścień uszczelniający typu O-RING
 2. Termostat
 3. Obudowa termostatu
 4. Śruba mocująca obudowy termostatu
 5. Śruba mocująca pompy cieczy chłodzącej
 6. Pompa cieczy chłodzącej
 7. Uszczelnienie pierścieniowe

OBSŁUGA I NAPRAWY

SERWIS POJAZDUV3B11D03
Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


Opróżnianie i napełnianie układu chłodzenia

  Przestroga: Nie zdejmuj nakrywki zbiornika wyrównawczego, gdy silnik i chłodnica są gorące. Gorący płyn i para mogą wytrysnąć pod ciśnieniem.

 1. Podstaw pod pojazd naczynie, aby zlać w nie spuszczaną ciecz chłodzącą.
 2. Zdejmij nakrywkę zbiornika wyrównawczego.
 3. Wykręć korek spustowy.


 4. V3B11D04
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


  Przestroga: Używaną ciecz chłodzącą przechowuj w zbiorniku do używanej cieczy chłodzącej, aby wraz z przepracowanym olejem mogła zostać zabrana do punktu unieszkodliwiania odpadów. Nigdy nie wylewaj zużytej cieczy chłodzącej do ścieku. Stosowany jako płyn przeciw zamarzaniu glikol etylenowy jest silnie trującą substancją chemiczną. Z chwilą dostania się do systemu kanalizacyjnego lub do wody gruntowej może spowodować lokalne skażenie środowiska naturalnego.

 5. Zbierz spuszczany płyn do naczynia zlewowego.
 6. Usuń szlam i zabrudzenia znajdujące się wewnątrz zbiornika wyrównawczego. Patrz "Zbiornik wyrównawczy" w niniejszej części.
 7. Wkręć korek spustowy.
 8. Nalej czystej wody do zbiornika wyrównawczego.
 9. Napełniaj zbiornik powoli, tak aby górny przewód giętki zbiornika znajdował się nad poziomem wody. Zapewnia to wydostawanie się powietrza z układu chłodzenia.
 10. Uruchomić silnik.
 11. Pozwól silnikowi pracować aż do otwarcia się termostatu. Termostat jest otwarty, gdy w razie dotyku poczujesz, że oba przewody giętkie chłodnicy są gorące.


 12. V3B11D05
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 13. Wyłącz silnik.
 14. Powtarzaj czynności od 1 do 9 aż do chwili, gdy spuszczona woda będzie czysta i nie będzie w niej płynu chłodzącego ani rdzy.
 15. Uwaga: Nigdy nie stosuj roztworu płynu przeciw zamarzaniu sporządzonego w stosunku 60% płynu i 40% wody. Temperatura zamarzania roztworu wzrasta począwszy od tego stopnia koncentracji.

 16. Napełnij układ chłodzenia roztworem wodnym glikolu etylenowego wlewając go przez zbiornik wyrównawczy. Roztwór powinien zawierać co najmniej 50%, lecz nie więcej niż 60% płynu przeciw zamarzaniu.
 17. Napełnij zbiornik wyrównawczy do oznaczenia MAKS znajdującego się po jego zewnętrznej stronie.


V3B11D06
Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


Termostat

Postępowanie przy demontażu

  Przestroga: Z uwagi na ryzyko obrażeń, nie zdejmuj nakrywki zbiornika wyrównawczego, gdy silnik i chłodnica są gorące. Wysoka temperatura powoduje, że układ znajduje się pod podwyższonym ciśnieniem. Gorący płyn i para mogą wytrysnąć pod ciśnieniem.

 1. Spuść ciecz chłodzącą. Patrz "Opróżnianie i napełnianie układu chłodzenia" w niniejszej części.
 2. Poluzuj znajdujący się przy obudowie termostatu zacisk górnego przewodu giętkiego chłodnicy.
 3. Odłączyć górny wąż chłodnicy od obudowy termostatu.


 4. V3B11D07
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 5. Wyjmij śruby mocujące obudowę termostatu do głowicy cylindrów.
 6. Zdejmij obudowę termostatu z głowicy cylindrów.


 7. V3B11D08
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 8. Wyjmij pierścień uszczelniający typu O z obudowy termostatu.
 9. Wyjmij termostat z obudowy termostatu przyciskając w dół kołnierz montażowy termostatu i obracając go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
 10. Skontroluj, czy w gnieździe zaworu nie ma ciał obcych, które mogłyby przeszkadzać w należytym uszczelnieniu zaworu.
 11. Skontroluj, czy termostat działa właściwie. Patrz "Test termostatu" w niniejszej części.
 12. Oczyść obudowę termostatu oraz powierzchnie współpracujące głowicy cylindrów.


V3B11D08
Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


Postępowanie przy montażu

 1. Włóż termostat do obudowy termostatu przyciskając w dół kołnierz montażowy termostatu i obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Obracaj kołnierz montażowy termostatu, aż zostanie osadzony we wgłębieniu obudowy termostatu.
 2. Pokryj powierzchnię uszczelniającą nowego pierścienia uszczelniającego typu O preparatem Lubriplate®.
 3. Zamontuj nowy pierścień uszczelniający typu O we wnęce obudowy termostatu.


 4. V3B11D07
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 5. Zamontuj obudowę termostatu do głowicy cylindrów.
 6. Zamocuj obudowę termostatu do głowicy cylindrów za pomocą śrub mocujących.
 7. Dokręcić
  Dokręcić śruby mocujące obudowy termostatu momentem dokręcenia 15 N•m (11 lb-ft).  V3B11D06
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 8. Podłączyć górny wąż chłodnicy do obudowy termostatu.
 9. Zamocuj górny przewód giętki chłodnicy do obudowy termostatu za pomocą zacisku.
 10. Zalać ponownie układ chłodzenia silnika. Patrz "Opróżnianie i napełnianie układu chłodzenia" w niniejszej części.


V3B11D09
Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


Pompa cieczy chłodzącej

Postępowanie przy demontażu

 1. Opróżnij układ chłodzenia silnika, tak aby poziom cieczy znajdował się poniżej obudowy termostatu. Patrz "Opróżnianie i napełnianie układu chłodzenia" w niniejszej części.
 2. Zdemontować pasek rozrządu. Patrz Część 1C, Silnik DOHC, zespoły mechaniczne.
 3. Wyjmij śrubę mocującą koła pasowego napinającego pasek rozrządu.
 4. Zdejmij koło pasowe napinające pasek rozrządu.


 5. V3B11D10
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 6. Wyjmij śruby mocujące pompy cieczy chłodzącej.
 7. Wyjmij pompę płynu chłodzącego z bloku silnika.
 8. Zdejmij pierścień uszczelniający z pompy cieczy chłodzącej.


V3B11D11
Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


Kontrola i czyszczenie

 1. Sprawdź, czy nie ma pęknięć ani wycieków na korpusie pompy cieczy chłodzącej.
 2. Sprawdź, czy łożysko pompy cieczy chłodzącej nie ma luzu i czy nie wydaje nietypowych odgłosów pracy.
 3. Sprawdź, czy koło pasowe pompy cieczy chłodzącej nie jest nadmiernie zużyte. Jeżeli pompa cieczy chłodzącej jest uszkodzona, wymień ją jako cały zespół.
 4. Oczyść powierzchnie współpracujące pompy płynu chłodzącego i bloku silnika.


V3B11D10
Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


Postępowanie przy montażu

 1. Załóż nowy pierścień uszczelniający do pompy cieczy chłodzącej.
 2. Powlecz powierzchnię uszczelniającą pierścienia uszczelniającego środkiem Lubriplate®.
 3. Zamontuj pompę płynu chłodzącego do bloku silnika tak, by kołnierz znajdował się w jednej linii z wgłębieniem tylnej pokrywy paska rozrządu.
 4. Przykręć pompę cieczy chłodzącej do głowicy cylindrów śrubami mocującymi.
 5. Dokręcić
  Dokręć śruby mocowania pompy płynu chłodzącego momentem 20 N•m (15 lb-ft).  V3B11D09
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 6. Zamontuj do pompy oleju koło pasowe napinające pasek rozrządu, tak aby kołnierz wszedł we wgłębienie pompy oleju.
 7. Załóż śrubę koła pasowego napinającego pasek rozrządu. Nie dokręcaj śruby teraz.
 8. Założyć pasek rozrządu. Patrz Część 1C, Silnik DOHC, zespoły mechaniczne.
 9. Zalać ponownie układ chłodzenia silnika. Patrz "Opróżnianie i napełnianie układu chłodzenia" w niniejszej części.


V3B11D12
Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


Elektryczny wentylator chłodzący - główny lub pomocniczy

Postępowanie przy demontażu

 1. Odłączyć ujemny przewód akumulatora.
 2. Zdejmij rurkę wraz ze śrubami.
 3. Rozłącz złącze elektryczne wentylatora.
 4. Wyjmij śruby mocujące tunelu wentylatora.
 5. Unieś zespół tunelu wentylatora, a następnie wyjmij go.


 6. V3B11D13
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 7. Wykręć nakrętki z wirnikiem wentylatora z zespołu tunelu wentylatora.


 8. V3B11D14
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 9. Wyjmij śruby mocujące silnik wentylatora.
 10. Odłącz silnik wentylatora od wirnika wentylatora.


V3B11D15
Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


Postępowanie przy montażu

  Przestroga: Jeżeli wiatrak wentylatora jest uszkodzony lub wygięty, nie należy go naprawiać i zakładać ponownie. Wygięty lub uszkodzony wiatrak wentylatora należy wymienić na nowy. Ważne jest, aby zespoły wentylatora miały prawidłowe wyważenie. Nieprawidłowo wyważony zespół wentylatora może spaść i zostać z dużą siłą odrzucony, co jest bardzo niebezpieczne. Prawidłowe wyważenie zespołu wentylatora, który był wygięty lub uszkodzony, nie jest możliwe.

 1. Zamontuj silnik wentylatora do tunelu.
 2. Zamocuj silnik do tunelu za pomocą śrub mocujących.
 3. Dokręcić
  Dokręć śruby mocujące silnika wentylatora momentem 4 N•m (35 lb-in).  V3B11D13
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 4. Zamontuj wentylator do zespołu wentylatora za pomocą pojedynczej nakrętki pośrodku piasty wentylatora.
 5. Dokręcić
  Dokręć nakrętkę silnika wentylatora momentem 3,2 N•m (28 lb-in).  V3B11D12
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 6. Zamontuj zespół tunelu wentylatora do chłodnicy.
 7. Ważne: Zachowuj ostrożność podczas osadzania słupka montażowego na tunelu wentylatora w gnieździe przy lewym zbiorniku chłodnicy. Dopilnuj, aby przesunąć klapkę przy dolnej krawędzi tunelu do zacisku mocującego w pobliżu środka chłodnicy.

 8. Zamocuj tunel do górnej części chłodnicy za pomocą śrub mocujących.
 9. Dokręcić
  Dokręć śruby mocujące zespołu tunelu wentylatora momentem 4 N•m (35 lb-in).

 10. Podłącz złącze elektryczne wentylatora.
 11. Przykręć rurkę śrubami mocującymi.
 12. Dokręcić
  Dokręć śruby mocujące rurki momentem 6 N•m (53 lb-in).

 13. Podłączyć ujemny przewód akumulatora.


V3B11D05
Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


Zbiornik wyrównawczy

Postępowanie przy demontażu

  Przestroga: Z uwagi na ryzyko obrażeń, nie zdejmuj nakrywki zbiornika wyrównawczego, gdy silnik i chłodnica są gorące. Wysoka temperatura powoduje, że układ znajduje się pod podwyższonym ciśnieniem. Gorący płyn i para mogą wytrysnąć pod ciśnieniem.

 1. Spuść ciecz chłodzącą, tak aby jej poziom znajdował się poniżej zbiornika wyrównawczego.
 2. Poluzuj zacisk przewodu giętkiego powrotnego i odłącz ten przewód od górnej części zbiornika wyrównawczego.
 3. Poluzuj zacisk przewodu giętkiego prowadzącego do kadłuba przepustnicy i odłącz ten przewód od górnej części zbiornika wyrównawczego.
 4. Poluzuj zacisk przewodu giętkiego zasilającego i odłącz ten przewód od dolnej części zbiornika wyrównawczego.
 5. Wyjmij śrubę mocującą zbiornika wyrównawczego.
 6. Zdejmij zbiornik wyrównawczy z podstawy.
 7. Wymyj mydłem i wodą zbiornik wyrównawczy po stronie wewnętrznej i zewnętrznej, a także nakrywkę zbiornika.
 8. Wypłucz dokładnie zbiornik wyrównawczy i jego nakrywkę.


V3B11D05
Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


Postępowanie przy montażu

 1. Zamontuj zbiornik wyrównawczy w podstawie.
 2. Zamocuj zbiornik wyrównawczy za pomocą śruby mocującej.
 3. Dokręcić
  Dokręcić śrubę mocującą zbiornika wyrównawczego momentem 8 N•m (71 lb-in).

 4. Podłącz przewód giętki powrotny i przewód giętki obudowy przepustnicy do górnej części zbiornika wyrównawczego.
 5. Podłącz przewód giętki zasilający do dolnej części zbiornika wyrównawczego.
 6. Zamocuj przewód giętki powrotny, przewód giętki obudowy przepustnicy i przewód giętki zasilający do zbiornika wyrównawczego za pomocą zacisków.
 7. Napełnij zbiornik wyrównawczy cieczą chłodzącą do środkowego zgrubienia lub do oznaczenia MAKS.


V3B11D04
Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


Chłodnica

Postępowanie przy demontażu

 1. Odłączyć ujemny przewód akumulatora.
 2. Opróżnij układ chłodzenia silnika. Patrz "Opróżnianie i napełnianie układu chłodzenia" w niniejszej części.
 3. Zdejmij wentylator główny i wentylator dodatkowy. Patrz "Wentylator elektryczny - główny i dodatkowy" w niniejszej części.
 4. Zdejmij zacisk dolnego przewodu chłodnicy.
 5. Odłącz dolny przewód giętki od chłodnicy.
 6. Zdejmij zacisk przewodu giętkiego górnej części chłodnicy.
 7. Odłącz przewód giętki od górnej części chłodnicy.


 8. V3B11D16
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 9. Zdejmij zacisk przewodu giętkiego zbiornika wyrównawczego znajdujący się przy chłodnicy.
 10. Odłącz przewód giętki zbiornika wyrównawczego od chłodnicy.
 11. Jeżeli samochód posiada przewody sztywne chłodnicy oleju przekładniowego, odłącz je od dolnego zbiornika chłodnicy.
 12. Wykręć śrubę oraz zdejmij z chłodnicy zacisk podtrzymujący przewodu sztywnego.
 13. Wyjmij lewą, górną śrubę zabezpieczającą chłodnicy.
 14. Zdejmij lewy, górny wspornik chłodnicy.


 15. V3B11D17
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 16. Wyjmij prawą, górną śrubę zabezpieczającą chłodnicy.
 17. Zdejmij prawy, górny wspornik chłodnicy.
 18. Wyjmij chłodnicę.
 19. Ważne: W chłodnicy nadal znajduje się duża ilość cieczy chłodzącej. Zlej pozostałość cieczy chłodzącej z chłodnicy do naczynia zlewowego.V3B11D18
Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


Postępowanie przy montażu

 1. Załóż chłodnicę na swoje miejsce, tak aby słupki dolnej części chłodnicy weszły w gumowe amortyzatory wstrząsów.


 2. V3B11D17
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 3. Ustaw na swoich miejscach elementy ustalające chłodnicy.
 4. Zamontuj prawy górny wspornik chłodnicy.
 5. Wkręć prawą górną śrubę mocującą chłodnicy.
 6. Dokręcić
  Dokręć prawą górną śrubę mocującą chłodnicy momentem 4 N•m (35 lb-in).  V3B11D16
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 7. Zamontuj lewy górny wspornik chłodnicy.
 8. Zamontuj lewą górną śrubę mocującą chłodnicy.
 9. Dokręcić
  Dokręć lewą górną śrubę mocującą chłodnicy momentem 4 N•m (35 lb-in).  V3B11D04
  Wyświetl grafikęTłumaczenia tekstów w ilustracjach


 10. Jeżeli samochód posiada przewody sztywne chłodnicy oleju przekładniowego, podłącz je do dolnego zbiornika chłodnicy.
 11. Za pomocą śruby i obejmy mocującej przymocuj przewód sztywny oleju przekładniowego do chłodnicy.
 12. Dokręcić
  Dokręć śrubę przewodu oleju przekładniowego momentem 2,5 N•m (22 lb-in).

 13. Podłącz przewód giętki zbiornika wyrównawczego do chłodnicy.
 14. Zamocuj przewód giętki zbiornika wyrównawczego za pomocą zacisku.
 15. Podłącz do chłodnicy górny i dolny przewód giętki.
 16. Zamocuj każdy z przewodów za pomocą zacisku.
 17. Zamontuj wentylator główny i dodatkowy. Patrz "Wentylator elektryczny - główny i dodatkowy" w niniejszej części.
 18. Zalać ponownie układ chłodzenia silnika. Patrz "Opróżnianie i napełnianie układu chłodzenia" w niniejszej części.
 19. Podłączyć ujemny przewód akumulatora.

OPIS OGÓLNY I DZIAŁANIE UKŁADU

Opis ogólny

Układ chłodzenia utrzymuje temperaturę silnika na odpowiednim poziomie bez względu na warunki pracy silnika. Gdy silnik jest zimny, układ chłodzenia powoduje niewielkie chłodzenie silnika lub nie chłodzi go w ogóle. Niewielkie chłodzenie silnika umożliwia jego szybkie nagrzanie.
Układ chłodzenia składa się z chłodnicy i podzespołu regeneracyjnego, wentylatorów, termostatu i jego obudowy, pompy cieczy chłodzącej oraz paska napędowego pompy. Pompa cieczy chłodzącej napędzana jest przez pasek rozrządu.
Wszystkie elementy muszą działać prawidłowo, aby układ chłodzenia funkcjonował należycie. Pompa cieczy chłodzącej powoduje przepływ cieczy chłodzącej z chłodnicy. Następnie ciecz chłodząca krąży w układzie przechodząc przez płaszcz wodny silnika, kolektor dolotowy i głowicę cylindrów. Gdy ciecz chłodzące nagrzeje się do temperatury otwarcia termostatu, termostat otwiera się. Wówczas ciecz chłodząca odprowadzana jest z powrotem do chłodnicy, gdzie ulega ochłodzeniu.
Część cieczy chłodzącej kierowana jest przewodami giętkimi do rdzenia nagrzewnicy. Służy ona do ogrzewania oraz do odmrażania szyb. Zbiornik wyrównawczy podłączony jest do chłodnicy, aby kompensować ubytki cieczy wypartej wskutek rozszerzalności cieplnej przy wysokich temperaturach. Zbiornik wyrównawczy utrzymuje ciecz chłodzącą na prawidłowym poziomie.
W układzie chłodzenia tego modelu samochodu brak jest nakrywki wlewu chłodnicy oraz szyjki wlewu. Uzupełnianie cieczy chłodzącej w układzie chłodzenia odbywa się przez zbiornik wyrównawczy.

Chłodnica

Pojazd posiada lekką chłodnicę aluminiową, rurowo-żebrową. Po prawej i lewej stronie rdzenia chłodnicy zamontowane są zbiorniki z tworzywa sztucznego.
W pojazdach wyposażonych w automatyczne skrzynie biegów, przewody płynu chłodzącego skrzynię biegów prowadzą przez lewy zbiornik chłodnicy. Korek spustowy cieczy znajduje się w chłodnicy.
W celu opróżnienia układu chłodzenia należy wykręcić korek.

Zbiornik wyrównawczy

Zbiornik wyrównawczy wykonany jest z przezroczystego tworzywa sztucznego, podobnie jak zbiornik płynu spryskiwacza.
Zbiornik wyrównawczy połączony jest z chłodnicą za pomocą przewodu giętkiego, a z silnikiem za pomocą drugiego przewodu giętkiego. Podczas jazdy ciecz chłodząca ulega nagrzaniu i zwiększa swoją objętość. Część cieczy chłodzącej, która wskutek rozszerzalności cieplnej zostaje wypchnięta z chłodnicy i silnika, trafia do zbiornika wyrównawczego. Podobnie pary cieczy chłodzącej zbierające się w chłodnicy i silniku przedostają się do zbiornika wyrównawczego.
Po wyłączeniu silnika ciecz chłodząca ulega ostudzeniu i zmniejsza swoją objętość. Wypchnięta ciecz chłodząca powraca wówczas z powrotem do chłodnicy i silnika. Pozwala to na stałe utrzymywanie żądanego poziomu cieczy chłodzącej w chłodnicy oraz na zwiększenie skuteczności chłodzenia.
Gdy układ jest zimny, poziom cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym powinien znajdować się między oznaczeniami MIN i MAKS.

Pompa cieczy chłodzącej

Napędzana za pomocą paska, odśrodkowa pompa płynu chłodzącego składa się z wirnika, wałka napędowego i koła pasowego. Pompa cieczy chłodzącej zamontowana jest na przedzie poprzecznie umieszczonego silnika i napędzana jest za pomocą paska rozrządu.
Wirnik osadzony jest na całkowicie uszczelnionym łożysku.
Pompa płynu chłodzącego stanowi nierozbieralny zespół i dlatego nie należy jej rozmontowywać.

Termostat

Termostat typu parafinowego kontroluje przepływ cieczy chłodzącej w układzie chłodzenia. Termostat umieszczony jest w obudowie termostatu, z przodu głowicy cylindrów.
Termostat powstrzymuje przepływ cieczy chłodzącej z silnika do chłodnicy w celu szybszego nagrzania i regulacji temperatury cieczy chłodzącej. Termostat pozostaje zamknięty, gdy ciecz chłodząca jest zimna zapobiegając w ten sposób jej przepływowi przez chłodnicę. Na tym etapie ciecz chłodząca może przepływać tylko przez rdzeń nagrzewnicy, aby zdołała się szybko i równo nagrzać.
Termostat otwiera się, gdy silnik zostanie nagrzany. Umożliwia to płynowi chłodzącemu przepływ przez chłodnicę, gdzie ciecz oddaje ciepło. Otwieranie i zamykanie termostatu pozwala na przepływ wystarczającej ilości cieczy chłodzącej do chłodnicy, aby silnik mógł zachowywać temperaturę pracy w odpowiednich granicach.
Zgranulowana parafina w termostacie znajduje się w hermetycznie zamkniętej kasecie metalowej. Parafina zwiększa swoją objętość, gdy jest nagrzana i zmniejsza swoją objętość, gdy jest ochłodzona.
Podczas jazdy temperatura cieczy chłodzącej wzrasta w miarę nagrzewania się silnika pojazdu. Gdy ciecz chłodząca osiąga określoną temperaturę, parafina w termostacie zwiększa swoją objętość i wywiera nacisk na metalową kasetę, co z kolei powoduje otwarcie zaworu. Umożliwia to przepływ cieczy chłodzącej przez układ chłodzenia i ochłodzenie silnika.
Po ochłodzeniu parafiny i zmniejszeniu się jej objętości sprężyna powoduje zamknięcie zaworu.
Termostat zaczyna otwierać w temp. 87°C (189°F), a całkowite otwarcie powinno nastąpić w temp. 102°C (216°F). Termostat zamyka się w temp. 86°C (187°F).

Elektryczny wentylator chłodzący

Przestroga: W celu uniknięcia obrażeń osobistych nie należy wkładać rąk, narzędzi i odzieży do wentylatorów silnika. Niniejszy wentylator jest urządzeniem elektrycznym, które może załączyć się nawet jeśli silnik nie pracuje.

Przestroga: Jeżeli wiatrak wentylatora jest uszkodzony lub wygięty, nie należy go naprawiać i zakładać ponownie. Wygięty lub uszkodzony wiatrak wentylatora należy wymienić na nowy w celu uniknięcia obrażeń osobistych.

Wentylatory zamontowane są za chłodnicą, w pomieszczeniu silnika. Wentylatory elektryczne zwiększają przepływ powietrza przez żebra chłodnicy oraz przez skraplacz w pojazdach wyposażonych w układ klimatyzacji (A/C). Zwiększa to zdolność chłodzenia, gdy silnik pracuje na biegu jałowym lub na małych obrotach.
Wszystkie modele posiadają dwa wentylatory. Średnica wentylatora głównego wynosi 300 mm (11,8 cali). Wirnik posiada pięć łopatek zwiększających intensywność przepływu powietrza przez chłodnicę i skraplacz. Wentylator napędzany jest za pomocą silnika elektrycznego, zamocowanego do wspornika chłodnicy. Średnica wentylatora dodatkowego wynosi 300 mm (11,8 in.).

Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika

Czujnik temperatury płynu chłodzącego silnika (ETC) korzysta z termistora do sterowania napięcia sygnału przekazywanego do modułu sterującego silnika (ECM).
Czujnik ETC steruje wskaźnikiem temperatury na tablicy przyrządów. Czujnik ETC znajduje się na kolektorze dolotowym w pobliżu korpusu przepustnicy w silniku SOHC i na głowicy cylindrów pod kolektorem dolotowym w silniku DOHC.

Ogrzewacz bloku cylindrów

Pojazd przystosowany jest do zamontowania nagrzewnicy bloku cylindrów. Nagrzewnica bloku cylindrów ułatwia uruchamianie silnika przy niskich temperaturach otoczenia. Umożliwia on także zmniejszenie zużycia paliwa podczas rozgrzewania zimnego silnika.
Nagrzewnicę bloku cylindrów podłącza się w miejscu istniejącej już zaślepki, a umieszcza się ją pod kolektorem dolotowym.
Skontaktuj się ze swoim punktem sprzedaży Daewoo w celu uzyskania informacji lub w celu wykonania montażu.


Do poprzedniej stronyDo następnej strony
© Copyright Chevrolet Europe Wszelkie prawa zastrzeżone

www.inocats.com Удаленный доступ к автокаталогам
  Яндекс.Метрика